Veřejná sbírka na rekonstrukci Rodného domu Jana Kubiše

Není v naší republice mnoho míst, spojených s československým protinacistickým odbojem, která by se dochovala do dnešních časů v tak nedotčeném stavu, jako rodný dům Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích.

Jakoby symbolizoval osud rodiny Kubišových, téměř kompletně vyvražděné nacisty v době heydrichiády, malý domek na křižovatce dvou cest pozvolna chátral a zarůstal plevelem, zubu času ale s kubišovskou neústupností statečně odolával. Svému okolí tím dával mlčky najevo – ještě jsem tady, ještě se nezapomnělo na mé obyvatele a jejich činy! Čas je ale neúprosný a bez řádné údržby byl i tento němý svědek pohnutých událostí odsouzen k pomalému zániku.

S velkou radostí jsme proto přijali zprávu z Dolních Vilémovic o tom, že se obci podařilo rodný domek získat do svého vlastnictví se záměrem šetrně ho rekonstruovat a zpřístupnit veřejnosti. Po otevření by pak expozice měla připomínat slavného rodáka a jeho účast v boji proti nacismu. Tento bohulibý záměr samozřejmě vyžaduje značnou investici a obec Dolní Vilémovice se proto rozhodla vyhlásit veřejnou sbírku na částečné financování nákladů rekonstrukce (oficiální prezentace záměru ve formátu .pdf ).

Věříme, že se v naší zemi najde dostatek vlastenců, kteří podpoří tuto myšlenku a s jejichž pomocí se podaří celý projekt zdárně dokončit v brzké době – k 100. výročí narození Jana Kubiše v roce 2013!

Pomozte nám prosím i Vy! Výše příspěvku není nijak omezena a i drobná částka pomůže dobré věci a přiblíží okamžik slavnostního otevření “Rodného domu Jana Kubiše”.

Děkujeme Vám!

Nové číslo účtu: 107-5042250297/0100 Komerční banka Třebíč
Adresa: Obecní úřad, starostka Jitka Boučková, Dolní Vilémovice 142, 675 52 Lipník
Web: http://www.obecdolnivilemovice.cz

Vojensko-historický klub Erika Brno z.s. není jakkoliv finančně propojen s touto sbírkou. Veškeré získané finance jdou přímo na účet sbírky, pořádané obcí Dolní Vilémovice.

Rodný dům byl slavnostně zpřístupněn veřejnosti 22.6.2013, část financí k celkovému pokrytí nákladů rekonstrukce ale stále chybí. I nadále proto žádáme české vlastence o podporu a pomoc. Děkujeme!

FOTOGALERIE
Snímky zachycují stav domu v zimě 2009/2010 – na jedné straně je zřejmá značná zchátralost stavby, na druhé ovšem její úžasná zachovalost z historického hlediska.

BANNER PRO VÁS

Vzpomínka na Jana Kubiše v jeho rodišti (2003-2017) >>>

Rekonstrukční práce na rodném domě zahájeny! >>>

Fantastický nález učiněný v rodném domě během oprav! >>>

29.1.2010|