SEKCE HISTORICKÉ JEDNOTKY

Hlavní náplní činnosti této sekce je účast a spolupořádání vzpomínkových akcí s vojensko – historickou tematikou především z období II. světové války u nás i v zahraničí. Členové sekce se rovněž účastní natáčení historických dokumentů zejména v produkci České televize ale ve spolupráci se sekcí Východ účinkují i v dokumentech ve vlastní produkci VHK Erika Brno. Další náplní je sběratelství, zejména dobových uniforem, výstroje, doplňků, techniky, vyznamenání apod. Pro správnou a hodnotnou sbírku je také důležité shromažďování historických materiálů, jako jsou fotografie, příručky a jiné.

Sekce Historické jednotky Vojensko – historického klubu Erika se, jak již název napovídá, zaobírá historickými rekonstrukcemi dobových bitev presentovaných formou amatérského představení před veřejností, účinkováním v dokumentárních či hraných filmech s vojensko – historickou tematikou a účastí na různých vzpomínkových akcích k významným výročím z československých a evropských vojenských dějin.

K nejvýznamnějším akcím patří bezesporu již tradiční boje o čs. opevnění z let 1936 – 38, které se staly za posledních 5 let velmi navštěvovanými a oblíbenými ze strany široké veřejnosti, která tak má ojedinělou možnost shlédnout hraný střet situovaný do září roku 1938, ke kterému v historii nikdy nedošlo v důsledku Mnichovské zrady.

Z významných akcí z minulých let věnovaných zejména tomuto období s tematikou boje o pevnosti lze uvést hrané ukázky boje na Březince u Náchoda, pevnost Jordán ve výcvikovém prostoru Jince pod zastřešením Vojenského historického klubu Voduchy a AČR, boje u dělostřelecké tvrze Bouda v Orlických horách pod zastřešením Společností přátel čs. opevnění, s.r.o. a AČR.

Přestože jsou bojové ukázky z činnosti sekce zaměřeny zejména na období druhé světové války, členové se aktivně účastní, jako herci – amatéři v dobových uniformách, rekonstrukcí slavné bitvy Tří císařů u Slavkova 1805.
V roce 1996 se mimo jiné aktivity, uskutečnila vánoční akce ve Vojenské nemocnici v Brně, sehraná na motivy díla Jaroslava Haška, “Osudy dobrého vojáka Švejka za I. světové války”, která se setkala s velmi kladnou odezvou všech zúčastněných vojáků i personálu nemocnice, kteří se současně stali aktéry celé historické komediální scény.

Všichni členové sekce se jako herci – amatéři snaží svou sběratelskou činností doplňovat součásti historické výstroje, výzbroje, uniforem, nejrůznějších doplňků a rekvizit ze života vojáka, které potom presentují na historických ukázkách společně s dalšími vojensko – historickými kluby. Ke své činnosti užívají odbornou literaturu, fotografie dobové příručky a také vzpomínky pamětníků nebo veteránů II. světové války s nimiž mají možnost se setkávat.

Výsledná presentace na veřejnosti je výsledkem usilovné a několikaleté práce členů klubu, kteří přípravám obětují množství svého volného času. Zájem veřejnosti dějiny evropských Oslavy osvobození armád a čs. vojenské dějiny svědčí o potřebě některé válečné události stále připomínat, aby se tak staly pouze historií. Veřejnosti jsou tímto způsobem presentováno válečné umění minulosti, ale i negativních důsledku válek pro společnost s připomínkou útrap prostých vojáků a obyvatelstva, kteří se mnohdy stávali pouhým nástrojem k řešení konfliktů mezi těmi, kteří psali dějiny. Vnímání všech detailů uniforem a replik vojenských rekvizit ze strany diváků, kteří navštěvují historické rekonstrukce, které se již stávají mnohde tradicí, svědčí o upřímném diváckém zájmu o vojenskou historii, militárie a vše co s vojenskou historii souvisí a bylo po léta režimem nesvobody v letech 1948 – 1989 tabuizováno.

Sekce Historická jednotka ztvárnila nebo doposud ztvárňuje dobové jednotky nebo vojáky následujících armád:
Rudá armáda – pěchota – II. světová válka ( oddíl )
Wehrmacht – pěchota – II. světová válka (oddíl)
Československá armáda 1938 – pěchota – (oddíl – rámcově)
Československá armáda na Západě 1940-45 – (oddíl)
Britská armáda – pěchota – II. světová válka ( oddíl )
Japonská císařská armáda – pěchota – II. světová válka ( oddíl – rámcově)
Italská armáda – pěchota – II. světová válka ( oddíl – rámcově )
Podrobnější informace o jednotlivých jednotkách naleznete zde!
Příležitostně vystupují jednotlivý členové i jako:
Dělostřelci Cara Alexandra – období Napoleonských válek 1805
Čs. armáda na východě – pěchota –  II. světová válka
Čs. armáda na západě – pěchota – II. světová válka
Rakousko-uherská armáda – různé – I. světová válka
Ruská armáda – pěchota – pěchota – I. světová válka

Členové Sekce Historická jednotka účinkovali v hraných vstupech dokumentárního filmu Dukla, krev a mýtus režiséra P. Hviždě z České televize Brno a v bojových scénách na nejrůznějších videokazetách vydaných k příležitosti vzpomínkových akcí bojů o čs. opevnění z r. 1938.