VOJENSKO-HISTORICKÉ JEDNOTKY KLUBU

Jednotka Wehrmachtu – divize Grossdeutschland

Historické družstvo pěchoty německého Wehrmachtu představuje příslušníky divize Grossdeutschland z let 1938 – 1945. Členové dobového družstva se snaží věrně napodobit specifické prvky uniforem a různých doplňků na základě původních předloh a odborné literatury. Zabývají se sběratelstvím výstrojních součástek a prvků denní potřeby běžného vojáka, včetně nejrůznějších polních rekvizit, které slouží pro dobové rekonstrukce bitevních scén a také při zpracování dokumentárních a hraných filmů s tematikou II. světové války.

Družstvo se v charakteristických replikách uniforem a v různých variantách výstroje a výzbroje zúčastňuje všech významných reenactment akcí jak v České republice, tak i v zahraničí. Za dobu více jak desetileté existence družstva to jsou například “Bahna – Den Pozemního vojska”, Březinka, Bouda, “Den Sil územní obrany – Mobilizace 1938” v Králíkách, Dukla, Vyškov a mnoho dalších.V posledních letech příslušníci jednotky Wehrmachtu ve spolupráci s ostatními jednotkami klubu organizují vlastní menší akce jako např. Příbor nebo Vylodění.

Ve spolupráci s historickými jednotkami jiných klubů sedružstvo podílelo na natáčení dokumentárních filmů brněnského studia České televize “Dukla, krev a mýtus” režiséra Petra Hviždě a “Ořechov 1945” režiséra Romana Ondrůje. Mezi poslední filmové role patří ztvárnění partyzánů a německých vojáků pro dokumentární cyklus České televize Ostrava “Osudové okamžiky”.

Tyto všechny úspěchy byly docíleny dlouholetou snahou členů věrně rekonstruovat dobové vojáky co do výstroje, výzbroje a nutných dovedností. Proto se v rámci své zájmové činnosti věnují nejen studiu odborné literatury a dokumentů, návštěvám muzeí a bojišť, ale navíc trénují i potápění a parašutismus.

Jednotka armády Jeho Veličenstva – 12.četa 4th Batt. of Musketeers

Tuto slavnou jednotku jistě není nutné zájemcům o vojenství představovat. I my jsme se nechali inspirovat známou knihou Patricka Ryana „Jak jsem vyhrál válku“ a v roce 2002 založili britskou jednotku. I když 4th Batt. of Musketeers ve skutečnosti nikdy neexistoval, pro historické ztvárnění se nám jeví jako velmi vhodný. Podle knihy se totiž, jako útvar s tradicí, zúčastnil všech tažení Britského impéria za II. světové války, snad vyjma Tichomoří.

V jednotce mají početní převahu zkušení vojáci z jiných historických družstev, kteří v battledressu hledají útočiště před německým drilem či sovětskými politruky. Všichni příslušníci se ale snaží co nejvíce se podobat svým vzorům v knize, jak dobovou výstrojí a výzbrojí, tak cíli svého snažení. Odpoutat jejich pozornost chvályhodnějším směrem se snaží velitel 12.čety, Lt. Goodbody, ale stejně jako v knižní předloze nemá úspěch…

Britská jednotka má velmi slušnou úroveň vystrojenosti a vyzbrojenosti a pravidelně se účastní historických ukázek, kde často poskytuje palebnou podporu ostatním jednotkám svým kulometem Bren a dalšími zbraněmi. Kromě pěchotního nasazení se družstvo specializuje i na operace na vodě a to buď s replikou skládacího kajaku Commandos nebo dříve se zmenšenou replikou útočného výsadkového člunu LCA na akcích typu „Vylodění“, které pořádalo v součinnosti s ostatními dobovými jednotkami VHK Erika pravidelně od roku 2002.

Členové družstva se rovněž zúčastnili natáčení dokumentárního filmu „Krysy pouště“ o bojích v severní Africe. Družstvo je v kontaktu se zahraničními jednotkami stejného zaměření jak v Evropě tak i v USA a plánuje účast i na akcích mimo Českou republiku.

Jednotka československé exilové armády – západní fronta

I když členy klubu můžete potkávat na historických akcích, věnovaných čs. exilové armádě, už po mnoho let, oficiálně jednotka vznikla až v roce 2010. Předtím její činnost do značné míry suplovala klubová britská 12. četa 4th Batt. of Musketeers, vzhledem k rozdílům obou armád šlo ale jen o provizorní řešení a vznik samostatné jednotky byl nevyhnutelný. Hlavní náplní činnosti družstva je popularizace československé vojenské historie a zahraničního odboje zejména formou účasti na různých vzpomínkových akcích, pietních aktech a veřejných shromážděních.

Jednotka se snaží mezi veřejností udržovat povědomí o příslušnících československé exilové armády z různých období i bojišť 2. světové války – od vojáků Čs. pěšího praporu 11 – Východního, bojujícího v severní Africe, přes Čs. samostatnou brigádu ve Velké Británii, až po příslušníky Čs. samostatné obrněné brigády, obléhající přístav Dunkerque v letech 1944-45.

Kromě jednotek, začleněných do svazku britské pravidelné armády, nezapomínáme ani na odbojovou činnost paraskupin, vysazených z Anglie na území Protektorátu Čechy a Morava. Již tradicí se stala účast našeho klubu na pietní vzpomínce na Jana Kubiše, člena paravýsadku Anthropoid, v jeho rodné obci.

Členové jednotky se také podílejí na natáčení historických filmů a dokumentů – např. válečného dramatu “TOBRUK”.
Při své činnosti družstvo úzce spolupracuje s klubem vojenské historie “Rota Nazdar” a s dalšími spolky s podobným zaměřením v rámci volného nadklubového sdružení “Benešovi muži”.

Jednotka Rudé armády – 32. Dálně-východní divize (rámcově)

Členové historického družstva se snaží zpodobnit průzkumný oddíl 32. dálně – východní střelecké divize Rudé armády z období II. světové války.

Rekonstruovaná divize patřila historicky mezi nejstarší vojenské jednotky Rudé armády. První z pluků byl vytvořen v listopadu 1917 z dělníků Petrohradské oblasti. Další pluk s číslem 17 byl založen gomelskými starodubskými partyzány. Nejmladší pluk divize s pořadovým číslem 332 se proslavil v bojích u jezera Chasan, tak jako celá divize, která byla vyznamenána Řádem Rudého praporu. Během druhé světové války si tato divize získala slávu při hrdinné obraně Moskvy. Třicátá druhá divize patřila mezi obávané protivníky a je zmiňována i v knihách západních autorů. V průběhu druhé světové války byla přejmenována na 29. gardovou motostřeleckou brigádu.

Sovětské historické družstvo v rámci VHK Erika Brno bylo založeno dne 30. ledna 2000, jeho členy byli převážně posluchači a absolventi Univerzity obrany Brno. Členové se snaží využívat dobové materiály, jako jsou například předpisy a příručky Rudé armády. Výstroj a hodnostní značení odpovídá předpisům z roku 1943. Členové ztvárňují řadovou pěchotu – prosté vojíny jakých byly miliony. Pravidelně se zúčastňují většiny větších veřejných rekonstrukcí bojových akcí, kde sehrála úlohu Rudá armáda a to nejen v ČR ale i v zahraničí: jako například Ořechov 2001 – kde provedli seskok doprostřed bojiště, Ostrava, Cihelna, Vyškov, Duklu, Bratislavu a spoustu dalších.

Dobové družstvo se také zúčastnilo natáčení dokumentu “Ořechov 1945” v produkci ČT Brno.
Historické družstvo úzce spolupracuje i s ostatními historickými jednotkami VHK Erika Brno, což umožňuje kvalitní přípravu na vojensko – historické ukázky, natáčení, prezentace a jiné akce.

Jednotka armády RČS 1938 – Hraničářský pluk č.6 (rámcově)

Historická jednotka čs. prvorepublikové armády vznikla spojením skupin zabývajících se tímto obdobím, jmenovitě skupinou z objektu K-S 14 „U Cihelny“ a z pevnosti Hanička, pod hlavičkou VHK Erika Brno. Po třech letech činnosti několik původních členů opustilo řady VHK a jednotka tedy vystupuje v nižších počtech. Družstvo, mající svou předlohu v 6. Hraničářském pluku, se snaží svému vzoru co nejvíce připodobnit, a to zejména prvotřídní vystrojeností a výcvikem v duchu dobových předpisů.

Svou vysokou úroveň prezentovalo při velkém počtu stafáží, vernisáží výstav a odhalování pomníků (Chrudim, Vysoké Mýto, Brno a další), ale i v boji při mnoha bojových ukázkách (Cihelna, Březinka apod.). K osvětové činnosti je třeba připočítat i občasné provázení na objektu K-S 14, řadu Dětských dnů a podobných akcí, stejně jako týdenní letní pochody pohraničím či zdolávání vrcholů českých pohoří (Sněžka, Praděd, Kralický Sněžník), to vše v plné polní. S odpovídajícími úpravami výstroje se členové družstva objevili také v roli pěchoty Slovenského štátu na akcích v tuzemsku i zahraničí (Vyškov, Slatinka, Bzura).

Jednotka Japonské císařské armády – oddíl domobrany (rámcově)

Tato unikátní jednotka vznikla před akcí „Vylodění 2004“. V protikladu s tvrzením o odstavec výše válečné události zavedly 12.četu Batt. of Musketeers i na pacifické bojiště. V džunglích ostrova Borneo se střetla právě s fanatickými bojovníky Boeitai. Oddíly Boeitai tvořily japonskou domobranu a vznikaly ve spolupráci s Císařskou armádou (IJA) na konci války všude na Japonci ovládaných územích. Zabezpečovaly pro armádu opravy letišť, zásobování a v případě bezprostředně hrozícího útoku se stávaly speciálními útočnými jednotkami, které vyzbrojeny vetšinou pouze náložemi a ručními granáty, napadaly nepřítele se sebevražednou odvahou.

Oddíl domobrany Boeitai je výstrojně a výzbrojně velmi nenáročný:

Příslušníci si vystačí s Hačimaki, bederní rouškou, samurajským mečem případně bodákem připevněným na bambusové tyči a bojovým pokřikem „Banzaii!“. Přes tuto jednoduchost a nebo právě proto se příslušníci v džungli stávají nebezpečnými a obávanými protivníky, což mohli na vlastní oči vidět návštěvníci akce „Vylodění 2004“. Kromě domobrany tvoří japonskou jednotku i několik vojáků v uniformách regulérní Císařské armády, jejichž velení v boji Boeitai podléhá.

Klubová japonská jednotka je co do zaměření jedinečná nejen v rámci České republiky, ale i v evropském měřítku.

Jednotka Italské armády – 27. pěší divize „Brescia“ (rámcově)

Vojáci divize Brescia, v originále „Divisione di Fanteria Brescia“, byli nasazeni mimo jiné také na africkém válčišti, kde byli na sklonku roku 1941 přímými protivníky československých vojáků, bránících v řadách britské armády Tobruk. Toto bylo hlavním důvodem proč jsme se v roce 2005 rozhodli přidat k našim klubovým jednotkám právě tuto italskou jednotku.

Během přípravy akce „Tobruk 1941“, která byla připomínkou na boje Čs. praporu 11 – Východního v libyjské poušti, jsme byli postaveni před otázku, kde vzít kvalitní a dobově reálnou jednotku Osy, bojující proti čechoslovákům. Historické zadání bylo jasné – musí jít o jednotku italskou, částečně vyztuženou německými částmi Rommelova Afrikakorpsu. Volba proto padla právě na divizi „Brescia“.

Přestože je jednotka v klubu „služebně“ nejmladší, její křest ohněm proběhl hladce a členové plně pochopili a respektují neotřelý způsob boje, tak charakteristický pro italskou armádu. Výstroj a výzbroj ještě nejsou zcela dokonalé, ale pravý italský duch již jednotku plně prostoupil.

Tak jako v případě oddílu Boeitai jde o jednotku na české reenactment scéně ojedinělou a nezbývá než doufat, že akcí, na kterých může participovat, bude v budoucnu přibývat a diváci se tak budou moci o jejích schopnostech a vojenském mistrovství přesvědčit častěji.