OSTATNÍ SEKCE

Sekce UO v Brně a vojáků z povolání

(sekce ukončila aktivní činnost k 1.1.2015)

Spolupráce s Univerzitou obrany VHK UO Brno, díky níž byla k dispozici klubovna, kde se členové mohli scházet, vyústila k vytvoření této sekce.
V sekci byli sdruženi především studenti UO a členové klubu, kteří se zaměřovali na vlastní badatelskou činnost, sběratelství, studium archivních materiálů apod.

Sekce Východ

(sekce ukončila aktivní činnost k 1.1.2015)

Orientovala se na vojenskou historii našich zemí v období I. a II. světové války. Konkrétně šlo o průzkum válečných bojišť, shromažďování informací, dokumentů a odborné literatury o dané  problematice a následná publikační činnost.

Členové sekce Východ několikrát navštívili bojiště I. a II. světové války na Slovensku, Ukrajině, Polsku a Rusku a přivezli odtud mnohé poznatky a materiály. Detailní zprávy o těchto, ale i všech ostatních cestách naleznete zde.

Velkou akcí sekce Východ byla expedice do Libye v roce 1998. Hlavním cílem byl přístav Tobruk, místo těžkých bojů v letech 1941-1942. Členové expedice, jako vůbec první z řad zájemců o vojenskou historii z České republiky, prozkoumali bývalá obranná postavení vojáků čs. 11. praporu – Východního a v závěru pobytu položili kytice k pomníku padlých československých vojáků na spojeneckém válečném hřbitově. Na africkém kontinentě členové sekce navštívili i další známá místa bojů II. světové války jako Bir Hakim, Marétskou linii, Adžedabíju apod.

Při přípravě cesty do severní Afriky jsme úzce spolupracovali s Čs. obcí legionářskou. V roce 2003 jsme zrealizovali expedici na dosud nejvzdálenější místo, kdy člen sekce navštívil bývalé pacifické bojiště, konkrétně ostrov Peleliu, místo zuřivých bojů mezi americkými a japonskými jednotkami v roce 1944. Silné zážitky a bohatý dokumentační materiál z tohoto zpola zapomenutého místa byly odměnou za tuto po všech stránkách náročnou výpravu.

Kromě pořádání expedic se členové sekce věnovali popularizaci naší vojenské historie formou natáčení filmových dokumentů, věnujících se zejména našemu zahraničnímu vojenskému odboji. Při tvorbě těchto dokumentů úzce spolupracovali i s členy ostatních sekcí, zejména pak s členy sekce Historické jednotky.