POUR FÉLICITER

Novoročenek, neboli “Péefek” (z francouzského Pour féliciter – Pro štěstí) jsme za dobu existence VHK Erika vytvořili a rozeslali již celou řadu. Některé jsou povedenější, jiné méně, dohromady ale tvoří jakousi kroniku klubu. Proto jsme se rozhodli Vám nabídnout všechny dochované v této souhrnné kolekci.
Vše dobré v Novém roce!