DOBOVÉ PŘEDPISY, PŘÍRUČKY A MANUÁLY

Na této stránce budeme postupně zveřejňovat různé dobové armádní dokumenty a to buď v originále nebo v překladu do českého jazyka. Naší snahou je zpřístupnit tyto základní prameny všem zájemcům o historii dané armády a umožnit jim z nich čerpat jak pro účely amatérského bádání, tak i reenactmentu. Naším neskromným přáním je pokusit se i pomocí těchto odborných článků zvýšit autentičnost a kvalitu prezentace jednotlivých dobových armád v rámci vojensko-historických ukázek pro veřejnost.
Všechny články jsou dostupné ke stažení ve formátu .pdf