Loading...

Vojensko – historický klub ERIKA Brno, zapsaný spolek (z.s.)

Vojensko – historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

 

VHK Erika Brno svou činnost zaměřuje na sběratelství a amatérské bádání. Jeho členové se snaží získávat poznatky a dobové materiály, zúčastňují se a spolupořádají rekonstrukce vojensko-historických akcí, účinkují při natáčení televizních a video dokumentů, účastní se konferencí s vojensko-historickou tematikou apod. Aktivity klubu se však neomezují jen na území České republiky. Podstatnou část práce klubu tvoří pořádání expedic na bojiště I. a II. světové války. Tyto akce jsou především zaměřeny na průzkum prostorů, kde bojovaly československé jednotky.

VHK Erika Brno vede, v duchu stanov, své členy k odmítání válek a násilí ve společnosti, jako negativního procesu mezi lidmi a zároveň se snaží prostřednictvím prezentace vojenské historie přispět k pravdivé informovanosti veřejnosti o podobách válek a jejich důsledků v naší i světové historii.
VHK Erika Brno rovněž podporuje svojí činností a spoluprací s ostatními vojenskými historickými kluby, sdruženími veteránů a armádou zájem veřejnosti o vojenskou historii, která je nedílnou součástí našich dějin.

Muzeum čs. opevnění z let 1935-1938
Pěchotní srub K-S 14 “U cihelny”

Východočeský památník celnictví
Králíky

Památník obětem internace
Králíky

Aktuality

S Drsňákem na ledu

17.6.2021|

Cílem našeho snažení vždy bylo vyzkoušet si v rámci možností na vlastní kůži různé situace, jimž musel spojenecký voják na [...]

Universal Carrier No.1 Mk.III „Drsňák“

16.1.2021|

Československá samostatná obrněná brigáda, motorizovaný prapor, 3. rota Československá samostatná obrněná brigáda používala různé typy carrierů od svého vzniku. Po [...]

Britské transportéry Carrier a jejich historie

14.12.2020|

Počátky Universal Carrieru se datují na konec 20. let 19. století a dalo by se říci, že šlo o typicky [...]

Cesta domů

30.10.2020|

Celá první polovina roku 2020 se nesla v duchu koronavirového lockdownu a zrušených akcí. Týkalo se to i dlouho připravované [...]

Clay-Eva 2020

13.10.2020|

Přes vzájemné ujišťování, že ročník 2019 je náš poslední a že už nikdy, nikdy tento pochod nepůjdeme, jsme samozřejmě na [...]

  • Celní kalendárium

Celní kalendárium

25.8.2020|

Nový projekt Východočeského památníku celnictví (VPC) Východočeský památník celnictví si k blížícímu druhému výročí svého slavnostního otevření připravil nový jedinečný [...]

  • Památník internace 10 let

Památník obětem internace – 10 let s Vámi!

25.4.2020|

Je to již 8 měsíců, co jsme za pomoci síly, umu a šikovnosti dobrovolníků rozebrali naši expozici Památníku obětem internace [...]

Kapitola 28 – 4th Batt. of Musketeers bojuje o Montepico

8.2.2020|

Jak ví každý skutečný znalec historie, během kampaně v Itálii zuřila mezi všemi zúčastněnými stranami jedna kontinuální a nelítostná bitva – [...]

Ocenění významných králických občanů u Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“

17.12.2019|

V sobotu 26. října se před Pěchotním srubem K-S 14 "U cihelny" konal již tradiční slavnostní akt k 101. výročí [...]

DALŠÍ AKTUALITY