SEKCE NĚMECKÁ HISTORICKÁ JEDNOTKA

Vojensko-historický klub Erika Brno, z.s. patří mezi jeden z nejdéle působících klubů vojenské historie v České republice. Jeho členové jsou podle svého zaměření organizováni v několika tematicky rozdílných sekcích, nedílnou součásti těchto sekcí, a to již od samotného počátku klubu VHK Erika Brno, je i Německá historická jednotka.

Náplň činnosti jednotky je bohatá, od svého vzniku v roce 1996 se zabývá nejen zpodobňováním německé armády z období druhé světové války, ale i organizováním rozličných vojensko-historických ukázek. Není proto divu, že se spolupodílela již na prvním ročníku Akce Cihelna pořádaném v roce 1998. V průběhu času se samozřejmě tvář Akce Cihelna vyvíjela a měnila. Co se ale nezměnilo je aktivní podíl členů Sekce Německé historické jednotky VHK Erika Brno na pořádání vojensko-historických ukázek na akci.

V posledních letech se navíc jednotka stala i hlavním aktérem v plánování a přípravě této historické ukázky. Její členové zodpovídají za tvorbu scénáře, výběr historických jednotek, stavbu dobových táborů a ve finále i za řízení celé ukázky. V dobových ukázkách nebo akcích pro veřejnost „living history“ jste ji mohli vidět i na dalších prezentacích pro veřejnost připomínající události II. světové války jako jsou akce Sahara, Barikáda 1945, Ostrava 1945, Bratislava 1945, Zuberec 1945 a mnohé další.

Jednotka Wehrmachtu – divize Grossdeutschland

Historické družstvo pěchoty německého Wehrmachtu představuje příslušníky divize Grossdeutschland z let 1938 – 1945. Členové dobového družstva se snaží věrně napodobit specifické prvky uniforem a různých doplňků na základě původních předloh a odborné literatury. Zabývají se sběratelstvím výstrojních součástek a prvků denní potřeby běžného vojáka, včetně nejrůznějších polních rekvizit, které slouží pro dobové rekonstrukce bitevních scén a také při zpracování dokumentárních a hraných filmů s tematikou II. světové války.

Družstvo se v charakteristických replikách uniforem a v různých variantách výstroje a výzbroje zúčastňuje všech významných reenactment akcí jak v České republice, tak i v zahraničí. Za dobu více jak desetileté existence družstva to jsou například “Bahna – Den Pozemního vojska”, Březinka, Bouda, “Den Sil územní obrany – Mobilizace 1938” v Králíkách, Dukla, Vyškov a mnoho dalších.V posledních letech příslušníci jednotky Wehrmachtu ve spolupráci s ostatními jednotkami klubu organizují vlastní menší akce jako např. Příbor nebo Vylodění.

Ve spolupráci s historickými jednotkami jiných klubů se Freiwillig komm unter uns! družstvo podílelo na natáčení dokumentárních filmů brněnského studia České televize “Dukla, krev a mýtus” režiséra Petra Hviždě a “Ořechov 1945” režiséra Romana Ondrůje. Mezi poslední filmové role patří ztvárnění partyzánů a německých vojáků pro dokumentární cyklus České televize Ostrava “Osudové okamžiky”.

Tyto všechny úspěchy byly docíleny dlouholetou snahou členů věrně rekonstruovat dobové vojáky co do výstroje, výzbroje a nutných dovedností. Proto se v rámci své zájmové činnosti věnují nejen studiu odborné literatury a dokumentů, návštěvám muzeí a bojišť, ale navíc trénují i potápění a parašutismus.

Facebook