ODKAZY

Muzeum čs. opevnění z let 1935-1938
Pěchotní srub K-S 14 “U cihelny”
cihelna.militaryclub.info

Východočeský památník celnictví
Králíky
celnici.militaryclub.info

Památník obětem internace
Králíky
pamatnik.militaryclub.info