Vzpomínka na Jana Kubiše

Jan Kubiš – jméno jednoho z našich největších hrdinů protinacistického odboje zná asi většina Čechů.

Byl to právě on, který si v kritické chvíli v libeňské zatáčce, kdy Josefu Gabčíkovi selhal samopal, zachoval chladnou hlavu a vrženou bombou zasáhl automobil SS-Obergruppenfűhrera Reinharda Heydricha, čímž mu způsobil zranění, na které později tento nesmírně ambiciózní, schopný a nebezpečný pohlavár III. říše zemřel.

Méně už je známo, s jakou silou dopadla pomsta nacistů na nevinnou a do atentátu nijak nezapojenou rodinu Jana Kubiše, pocházejícího z malé moravské vesnice Dolní Vilémovice. V době bezprostředně po činu, respektive po odhalení totožnosti atentátníků, bylo gestapem zatčeno v podstatě celé Kubišovo příbuzenstvo, z něhož bylo 24. října 1942 v Mauthausenu popraveno celkem 10 osob, včetně otce a všech sourozenců. Tento hrůzný čin dnes připomíná pamětní deska na památníku obětem válek na návsi Dolních Vilémovic.

talo se již tradicí (a nám velkou ctí), že se náš klub pravidelně zúčastňuje pietní vzpomínky na slavného rodáka, konané v této malebné vesnici u Třebíče. Díky dobré spolupráci s obcí, reprezentované paní starostkou Jitkou Boučkovou, tak můžeme i my přispět k důstojnému průběhu pietního aktu a čestnou salvou uctít nejenom hrdinství Jana Kubiše, ale i oběť jeho rodiny v boji proti nacismu.

Čest jejich památce!

Galerie obsahuje fotografie ze všech ročníků oslav, kterých jsme se zúčastnili a je seřazena od nejnovější vzpomínky k nejstarší.

FOTOGALERIE

 

2017 – vzpomínka k 75. výročí úmrtí Jana Kubiše byla pro nás speciální i z toho důvodu, že jsme se zde po mnoha letech úspěšné spolupráce symbolicky rozloučili se starostkou Jitkou Boučkovou, která celý projekt Rodného domu a pravidelných Vzpomínek doslova vydupala ze země. V příštím volebním období už kandidovat pravděpodobně nebude, věříme ale, že tradice akcí v Dolních Vilémovicích bude úspěšně pokračovat i pod novým vedením obce.
V rámci programu byl po náročné rekonstrukci návštěvníkům poprvé veřejně představen nový přírůstek do klubových sbírek – britský obrněný transportér Universal Carrier No.2 Mk.III v markingu Československé obrněné brigády.
Celou vzpomínku zakončila svým vystoupením skupina Taxmeni.
Se zabezpečením “historické” části akce nám pomohli naši přátelé z klubu “45”.

2015 – Po několika letech příprav byla otevřena stálá expozice v zrekonstruovaném rodném domě Jan Kubiše. Výstavu připomínající parašutistův život, jeho válečné nasazení a smrt připravil kurátor sbírek Vojenského historického ústavu Praha, pan Zdeněk Špitálník.
Komorní pietní akt u pomníku obětí světových válek a odhalení busty u rodného domu jsme se tentokrát zúčastnili v uniformách z počátku pobytu čs. vojáků v Anglii, po jejich evakuaci z poražené Francie.
Datum slavnostního otevření expozice, 24. října, nebylo vybráno náhodně. Právě tohoto dne roku 1942 byli v koncentračním táboře Mauthausen popraveni spolupracovníci československých parašutistů, vyvražděna byla i rodina Jana Kubiše.
Jako vzácný host se celé akce zúčastnil pan generálporučík Jaroslav Klemeš, poslední žijící čs. parašutista, vysazený do protektorátu.

2014 – Speciální výcviková škola Dolní Vilémovice. Tento ročník vzpomínky na Jana Kubiše byl věnován především mladé generaci. Školní týmy z různých koutů naší země poměřily svoje síly a znalosti v branné soutěži, inspirované speciálním výcvikem ve Skotsku, kterým prošli českoslovenští parašutisté před nasazením do akce v okupované vlasti. Nechyběl znalostní test, střelba ze stengunu, hod granátem, překonávání vodního toku a šifrování. Znalosti a zájem dětí příjemně překvapily, nasazení bylo příkladné a soutěžní týmy bojovaly ze všech sil.
Se zabezpečením “historické” části akce nám již tradičně pomohli naši přátelé z “Benešových mužů”, spolek Rota Nazdar.

2013 – vzpomínka k 100. výročí narození Jana Kubiše. Tento ročník byl vyjímečný zejména tím, že se po několikaleté rekonstrukci slavnostně otevřel rodný dům. Kromě obvyklého programu ukázek jsme představili návštěvníkům dosud největší dobový tábor. Vzpomínky se zúčastnil i vzácný host – generál Klemeš, poslední žijící parašutista. Podrobný report z akce naleznete v samostatném článku.

2012 – vzpomínka k 70. výročí hrdinské smrti Jana Kubiše v kostele v Resslově ulici v Praze. Kromě čestné stráže a salvy u rodného domu i pomníku, jsme návštěvníkům představili i tematickou ukázku ze speciálního výcviku SOE, dobový tábor a historicko-brannou soutěž pro děti. Podrobný report z akce naleznete v samostatném článku.

2011 – komorní vzpomínka k 98. výročí narození Jana Kubiše. Naším úkolem byla čestná stráž u rodného domu i pomníku na návsi, tentokrát v uniformách Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii, doplněná malou výstavkou výstroje a výzbroje našich vojáků. Účastnil se i vzácný host – generál Tomáš Sedláček, jeden z posledních pamětníků.

2008 – 95. výročí narození Jana Kubiše. Komorní oslavy tohoto roku jsme kromě tradiční stafáže a čestné salvy doplnili i výstavkou výstroje a výzbroje našich vojáků ve Velké Británii a ukázkou polního výcviku.

2007 – 65. výročí úmrtí Jana Kubiše. Kromě stafáže a čestné salvy u pomníku jsme tento rok předvedli i malou ukázku výcviku a miniaturní bojovou akci – napadení spojenecké motorizované hlídky Němci, zakončenou zajmutím dvou přeživších vojáků Wehrmachtu. Ukázku podpořili svou účastí i členové VCC Březník.

2003 – 90. výročí narození Jana Kubiše a naše první účast na pietním aktu. Kromě představitelů obce a kraje byl oslavám přítomen i tehdejší ministr obrany Tvrdík a zástupci ČsOL (mj. i plukovník Klemeš, člen paravýsadku Platinum).
Report z oslav roku 2003 naleznete zde (omluvte sníženou kvalitu dochovaných fotografií).

1.12.2017|