Oprava rodného domu Jana Kubiše zahájena!

Po letech chátrání se konečně začalo nad rodným domem Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích blýskat na lepší časy (a onoho dne to platilo doslova). I když částka, vybraná ve veřejné sbírce, stále ještě plně nepokrývá předpokládané náklady na rekonstrukci domu, bylo vzhledem k havarijnímu stavu střechy nutné začít opravy ještě letos. Právě z důvodu maximální úspory omezených finančních prostředků leží přípravné práce z velké části na dobrovolnících z obce a podporovatelích projektu z celé České republiky i ze zahraničí.

Přestože výzva k zahájení “Akce Střecha” přišla poměrně narychlo a navíc v době dovolených a prázdnin, podařilo se nám dát dohromady skupinu sedmi odhodlaných brigádníků z našeho klubu a “Roty Nazdar” a 28.července 2012 jsme mohli společně s dalšími dobrovolníky začít. Naším společným úkolem bylo vyklizení půdy nad celým domem a sundání kompletní staré krytiny a krovu. Protože dům nebyl léta obýván, prostor pod střechou byl doslova zavalen hromadami poloshnilé slámy a různého, vesměs poválečného haraburdí, mezi kterým dominovaly skleněné lahve roztodivných tvarů a velikostí. Nakonec jsme odpadem s přehledem naplnili dvě 7tunové vlečky. Kromě běžného smetí byly na půdě během vyklízení nalezeny i některé zajímavé předměty, se kterými se budou moci snad už brzy seznámit návštěvníci nového muzea.

Celá úspěšná akce byla zakončena ve večerních hodinách adrenalinovou vložkou, kdy nad Dolní Vilémovice dorazila letní bouře, doprovázená silným vichrem, a to přesně ve chvíli, kdy jsme se snažili na provizorní konstrukci nad obytnou částí domu umístit zakrývací plachtu o rozměru 10x15m. Naštěstí větrné poryvy neodnesly ani plachtu, ani žádného z brigádníků a dům nyní čeká na řemeslníky, kteří po zpevnění konstrukce položí novou střechu. Další rekonstrukční práce snad budou brzy následovat, tak, aby se chystané oslavy k 100. výročí narození Jana Kubiše příští rok už mohly částečně odehrávat i v nově opraveném rodném domě a muzeu.

Text a foto Petr Březina

FOTOGALERIE

30.9.2012|