MOBILIZACE – CIHELNA 2000

Akce – “MOBILIZACE – CIHELNA 2000”
Den Sil územní obrany AČR

Jak jsme již několik měsíců předem informovali, proběhla od 25.-27.8.2000 v Králické pevnostní oblasti vzpomínková akce k 55.výročí osvobození Československa a ukončení II.světové války. Králíky – radnice
Náš klub se zúčastnil jakou spolupořadatel společně s městem Králiky, Velitelstvím Sil územní obrany Tábor, firmou ARMFORT, s.r.o a SPČO – Muzeem čs. opevnění Bouda, s.r.o. Naši členové se mimo náročných příprav při sestavení dobového praporu historických jednotek Králíky a organizačních záležitostí, zúčastnili rovněž jako pěchota německého Wehrmachtu v různých úlohách ve scénáři historického boje.
Z akce se nám podařilo pořídit množství obrazového materiálu, který vám budeme postupně předkládat. Budeme se snažit uspořádat materiály tak, aby si ti, kteří se akce nemohli zúčastnit, mohli udělat obrázek jak akce proběhla a ti, kteří se zúčastnili si mohou připomenou jednotlivé momenty bitvy.
Postupně vám přineseme tyto tři části:
– Německé vojska útočí na Československou republiku
Československá armáda se brání
Momentky ze zákulisí a z doprovodných akcí AČR

Německá vojska útočí na Československou republiku

Píše se rok 1938, podzim, mezinárodní situace je napjatá, prezident Beneš odmítá mnichovský diktát a tak se Německá armáda připravuje na obsazení Československa.
U hranic soustřeďuje nejmodernější vojenskou techniku: polopásové obrněné transportéry, lehká protitanková děla, v té době ne příliš známá, ale v budoucnu obávaná protiletadlová děla ráže 88mm a další vojenský materiál. Připravena je elita německé armády: pancéřový granátníci, úderní ženisté, jednotky SS a oddíly výsadkářů. Na letištích čekají střemhlavé bombardéry Ju 87. To vše je připraveno, aby pokořilo mladou a malou, ale rozhodně ne slabou Československou armádu. Tato armáda se opírá o pohraniční pevnostní systém, který do značné míry kompenzuje početní převahu protivníka. Armáda je vybavena moderními zbraněmi a výstrojí a také obrovským odhodláním bránit vlast.
Po vyhlášení mobilizace dochází k uzavření státní hranice. Následuje potyčka a útok sudetoněmeckého “Freikorpsu”. Ten je odražen příslušníky Stráže obrany státu, příslušníky Finanční stráže a jednotkou četnictva Improvizovaný sanitní vůz za pomocí obrněného automobilu vz.30. Následuje silný průzkum elitních jednotek, který donutí veškeré čs. jednotky stáhnout se do pevnostního pásma. Palba z pěchotního srubu průzkum zastaví a obrátí na útěk. Pří ústupu rozzuření němečtí vojáci vyvrátí čs. hraniční sloup. Německý vyjednavač jede dohodnout volný průchod opevněným pásmem. Tento požadavek je pochopitelně odmítnut, tak je alespoň dohodnuto krátké příměří na stažení raněných a padlých.
Sotva skončí příměří, německé těžké dělostřelectvo začne přeorávat okolí pěchotního srubu. Srub postavený v nejvyšší třídě odolnosti palbu přečká bez poškození, ale okolí připomíná měsíční krajinu. Poté následuje útok střemhlavých bombardérů. Trefit dobře zamaskovanou pevnost je nad síly pilotů a tak pouze rozšíří počet kráterů v okolí pevnosti. I když pevnost vyřazena nebyla, umožnilo dočasné ochromení a oslepení srubu přisunout do blízkosti další techniku. Do palebného postavení bylo dopraveno protiletadlové dělo ráže 88mm, protitankové dělo ráže 37mm a minomet ráže 80mm.

Tyto všechny zbraně mají za úkol podpořit a krýt útok úderných ženistů. Tito specialisté nejprve tyčovými, táhlými a usměrněnými náložemi zřídí průchody v překážkovém systému a poté se blíží k pravému křídlu pěchotního srubu.
Ten je oslepen, stejně jako sousední objekty, umělým zamlžením a vede palbu naslepo. Kryti skupinou výsadkářů, kteří byli vysazení v noci před útokem a nyní dorazili na bojiště, vyřazují ženisté pravou střeleckou místnost z činnosti. Na tento okamžik čeká masa německé motorizované pěchoty a vyráží do útoku. Zdá se že útočníka nemůže již nic zastavit …

Jiří Kučera

Československá armáda se brání – 2.část
Momentky ze zákulisí a z doprovodných akcí AČR – 3.část

Video Hraniční sloup si prohlédněte zde !!
Podpořte naše snažení – reklamní bannery na tuto akci naleznete zde !!

Související články
Výběr z programu Mobilizace – Cihelna 2000
Video Mobilizace – Cihelna 2000 – pozvánka
Parním vlakem až na bojiště roku 1938…

Rozhovor na téma “CIHELNA 2000” na serveru army.cz

FOTOGALERIE

30.8.2000|