Vzpomínka na Jana Kubiše v jeho rodišti

v Dolních Vilémovicích 16.6.2012

I letos se v Dolních Vilémovicích u Třebíče konala vzpomínka na slavného rodáka, tentokrát u příležitosti 70. výročí jeho hrdinské smrti v pražském chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Náš klub organizoval s pomocí dalších spolků a jednotlivců “dobovou” část celé akce, která měla návštěvníkům připomenout mj. i některé momenty ze speciálního výcviku, kterým ve Velké Británii prošli naši parašutisté před odletem do akce v okupované vlasti.

Akce byla zahájena oficiální částí, kdy jsme v dobových uniformách drželi stráž u rodného domu a pálili čestnou salvu u památníku na návsi. Po oficialitách následoval další tematický program.

Na výstavce v rámci dobového tábora, který měl evokovat výcvikový camp někde na skotském venkově, byl divákům představen průřez výstrojí a výzbrojí používanou našimi vojáky i agenty SOE, včetně některého speciálního vybavení. Praktické použití vybavení bylo návštěvníkům demonstrováno během krátkých komentovaných ukázek. Prezentace výcviku čs. vojáků byla završena rekonstrukcí části výcviku SOE – násilného zastavení vozidla a likvidace jeho osádky, tak, jak ho možná cvičili členové výsadku ANTHROPOID, Kubiš s Gabčíkem, ve výcvikovém táboře ve Skotsku. Při této ukázce výcviku jsme si mimoděk částečně zopakovali situaci z holešovické zatáčky před 70ti lety, protože i našemu figurantovi v kritickém momentu selhal jeho stengun. Naštěstí bomba byla i tentokrát vržena přesně a cíl byl zničen.

Zajímavou třešničkou na dortu pak bylo předvedení útočného kajaku britských speciálních jednotek na místním rybníku, včetně ukázky umístění makety magnetické miny Limpet na cvičný cíl.

V průběhu celého odpoledne probíhala v dobovém táboře a okolí tematická soutěž pro děti a mládež, která zábavnou formou prověřila účastníky ze znalosti naší historie se zvláštním zaměřením na protinacistický odboj, výcvik SOE a výsadky do Protektorátu. Z úrovně odpovědí soutěžících bylo zřejmé, že jména jako Kubiš, Gabčík, Anthropoid, Silver A apod. nejsou v Dolních Vilémovicích a okolí rozhodně prázdnými pojmy ze zaprášených učebnic dějepisu. Snad jsme k tomu svou troškou přispěli i my.

Text Petr Březina, fotografie Luboš Mezník a archiv

Reporty z ostatních ročníků zde >>>

FOTOGALERIE

16.9.2012|