Vzpomínka na Jana Kubiše

U příležitosti 110. výročí narození svého nejslavnějšího rodáka uspořádala v sobotu 24. 6. 2023 obec Dolní Vilémovice pietní vzpomínku, na jejímž programu jsme měli tu čest se opět podílet.

Naším úkolem bylo zabezpečení tematického vojensko-historického programu pro děti, který měl malé účastníky přenést z Českomoravské vysočiny do skotských Highlands, kde v době II. světové války probíhal pod taktovkou SOE speciální výcvik našich parašutistů před jejich vysláním do okupované vlasti. V rámci tréninku si odvážlivci vyzkoušeli plížení zamořeným územím, hod ručním granátem i bombou na cíl a střelbu z různých typů zbraní, včetně závěrečného testu – útoku na terč v podobě Heydricha v jeho Mercedesu.

Všichni malí frekventanti se úkolů zhostili s nadšením a s větší nebo menší dopomocí instruktora kurz úspěšně dokončili. Odměnou jim byla sladká drobnost, nám pak vědomí, že jsme snad u některých z nich zažehli zájem o naši novodobou historii.

Kromě naší skromné prezentace mohli návštěvníci během dne vidět i další bohatý program včetně premiéry autorského představení „Osudové lásky Jana Kubiše“ školního souboru žáků a studentů z Břeclavska, do kterého jsme měli možnost drobně přispět zapůjčením některých rekvizit.

Na závěr nezbývá než poděkovat obci za pozvání i organizaci Vzpomínky, možnost vidět se s přáteli a těšíme se zase se všemi brzy na viděnou v Dolních Vilémovicích – místě, kde se cítíme jako doma.

Text Petr Březina, foto Petr Březina, Josef Blaha, Luboš Mezník

Reporty ze starších ročníků akce naleznete zde.

FOTOGALERIE

9.8.2023|