Rok 2004 byl pro historické jednotky našeho klubu náročný. Podívejte se jaké akce jsme organizovali a jakých akcí jsme se zúčastnili

Rok 2004 začal pro sekci Historické jednotky pozvolna. První akcí, byla společná výcvikově – bojová akce konaná v únoru nedaleko Příboru. Zorganizovali jsem si ji sami a zúčastnili se jí skoro všechny jednotky organizované v klubu tj. německé z Brna a Kopřivnice, britská a ruská. Akce to byla náročná, protože se jednalo o dvoudenní boj v zimních podmínkách. Jak takový boj probíhal si můžete přečíst v článku „4th BATT. of MUSKETEERS brání MURMANSK“.

Pak nastal chvíli klid. Tedy pro řadové členy jednotek. Někteří velitelé a další jednotlivci už v té době začali připravovat akce, které jsme sami organizovali a nebo akce, kde jsme byli výraznými spoluorganizátory. Jednalo se o další ročník „Vylodění“, „Cihelny“ a nová akce, konaná ve vyškovském vojenském prostoru pod názvem „Dukla 1944“.

Spřáteleným klubem ze Slovenské republiky jsme byly požádáni, abychom pomohli ztvárnit obranné boje v okolí Bratislavy. A tak se obě německé jednotky a část ruské jednotky začátkem dubna vypravila do zahraničí. Líčeni peripetií s výdejem tzv. Zprievodného zbrojného listu“ by vydalo na celou stranu. Naštěstí se vše podařilo a tak jsme se mohli zúčastnit v plné (palebné) síle. Organizátor akce se o nás skvěle postaral a to nám dalo zapomenout na problémy na úřadech. Fotoreportáž z akce může vidět na stránce pod názvem „Někde na Donu“.

Koncem června jsme si zorganizovali tradiční akci „Vylodění“. Pro diváky jsme přichystali novinky. Především to byla zmenšená kopie výsadkového člunu a také jsme přichystali netradiční ukázku a to boj Britské královské armády s Japonskou císařskou armádou. Další ukázky byli již tradiční – vylodění spojenců a pokus Rudé armády překročit Dněpr. I přes částečnou nepřízeň počasí se všechny tři bojové ukázky vydařily. Ostatně to si můžete přečíst a prohlédnout na fotografiích na stránce o „Vylodění“.
Přes prázdniny jsme si dali odpočinek, abychom se připravili na množství ukázek konajících se v rozmezí srpen – říjen.

Týden před akci “Cihelna” se v Opavě konala vzpomínková akce, která připomínala jak mobilizaci v roce 1938, tak i osvobození Ostravy v roce 1944. Této akce se zúčastnili převážně příslušníci jednotky z Kopřivnice a Československé jednotky.
Na pár snímků se můžete podívat zde.

 

Koncem srpna jsme se již účastnili sedmého ročníku akce „Cihelna“. Německá jednotka tam plnila roli velitelské jednotky a jednotlivý členové se podíleli na organizaci jako např. vrchní velitel německých sil, náčelník MTZ historických jednotek, zbrojíř apod. Na první pohled to byla tradiční akce – boj o opevnění v roce 1938, ale objevilo se spoustu novinek. Především československý lehký tank vz.38, německý 8tunový dělostřelecký tahač, 5 haklů atd. Pro většinu účastníků to byla náročná akce, ale odměnou jim bylo ocenění od návštěvníků a dokonce od ministra obrany. Fotografie z akce „Cihelna 2004“ si můžete prohlédnout zde.

Hned následující týden německé jednotky a ruská jednotka opět vyráží na Slovensko, účastnit se oslav 60.výročí Slovenského národního povstání. Vybavení evropskými zbrojními průkazy nám značně usnadňuje cestu. Dvě bojové ukázky jsou na různých místech a jako tradičně je o nás výborně postaráno.
Zde se můžete podívat na pár fotografií.

Po pár volných týdnech, které jsme měli po akci „SNP“ a které jsme vyplnili ošetřováním výzbroje a výstroje, neboť na všech akcích bylo počasí příznivé jen tak z 50%, jsme se zúčastnili akce ve vyškovském vojenském prostoru pod názvem „Dukla 1944“. Z pohledu brněnské části německé jednotky, tak ani nešlo o účast, jako zase o spoluorganizování. Přestože na organizaci této akce bylo minimum času, podařilo se ji zvládnout, tak že se bavili diváci i účastníci.
Podívejte se na fotografie z akce které poskytl Petr Jelínek.

Poslední velkou akcí, které jsme se zúčastnili, byly oslavy 60. výročí Karpatsko – dukelské operace konané přímo na místě samém – v „Údolí smrti“ a na výšině „Obšár“ v Dukelském průsmyku. Náročnost předchozích akcí, zejména u německé jednotky, se podepsala na počtu účastníků. A tak z brněnské části se jednalo sice o kvalitní, leč nepočetnou skupinu. A jako již na každé letošní akci počasí vyšlo jen z 50%. Na páteční ukázku bylo nádherně, ale celou sobotu intenzivně pršelo. I když „doboví vojáci“ o svoji výstroj a výzbroj dbají, přesto zbraně místy dostali slabou rez, historické kožené věci popraskaly a látkové uniformy změnilo bláto k nepoznání. Počasí bylo pravé „dukelské“, ale přesto přišlo množství diváků, kteří naše zobrazení historie ocenili.
A zde je několik obrázků z akce.

Při pohledu zpět, musíme konstatovat, že rok 2004 byl pro historické jednotky našeho klubu velmi náročný. Účastnili jsme se 7 akcí, z toho jsme si dvě plně zorganizovali, na organizaci dalších dvou jsme se významně podíleli a na většině zbylých akcí jsme plnili samostatné úkoly v rámci scénáře. Už teď začínáme mít obavu z roku 2005, protože se na mnoha místech bude slavit 60.výročí konce Druhé světové války …

Jiří Kučera
Fotografie poskytli členové a příznivci VHK Erika Brno

20.12.2004|