Příběh z východní fronty

Někde na Donu

Jeden ze známých vojevůdců prohlásil, že válka je nepřetržitý sled omylů a chyb a vyhraje ten, kdo jich udělá méně. Tento citát platí nejen pro válku, ale i pro jednotlivé bitvy a dokonce může platit i pro střetnutí několika vojáků. Následující příběh, tento citát potvrzuje.

Někde na východní frontě je Wehrmacht vytlačována Rudou armádou na západ. Marně se snaží někde zachytit a při jednom ústupu se mohl odehrát i tento příběh:

3.8.2004|