Zveme Vás na výstavu: VYSOKOMÝTŠTÍ TŘICÁTNÍCI 30. pěší pluk v letech 1918 – 1939

OKRESNÍ MUZEUM VE VYSOKÉM MÝTĚ
Vás srdečně zve na výstavu:

VYSOKOMÝTŠTÍ TŘICÁTNÍCI
30. pěší pluk v letech 1918 – 1939


29. září – 17. listopadu 2002

Výstava dokumentuje činnost ve své době slavného 30. pěšího pluku Aloise Jiráska od bojů na východním Slovensku v letech 1918–1919 až po osudové březnové dny roku 1939.

Expozice je sestavena z dobových dokumentů a bohatého fotografického materiálu. Vše je doplněno výzbrojí a výstrojí používanou příslušníky pěšího vojska v letech 1918–1939.
K nejzajímavějším exponátům například patří součásti provizorní uniformy československé armády z let 1918–1919, uniforma vz. 1919, teprve nedávno objevené fotografie dokumentující činnost 30. pluku na Slovensku v letech 1918–1920, deníky 30. pluku z bojů na Slovensku, část uniformy posledního velitele pluku generála Závady a další. Připraven je rovněž krátký film o návštěvě T. G. Masaryka a A. Jiráska u 30. pěšího pluku v roce 1929.

Vernisáž se uskuteční v neděli 29. září 2002 v 13:30 hod. na vysokomýtském náměstí a v budově Okresního muzea ve Vysokém Mýtě.
Součástí vernisáže bude vystoupení družstva Československé armády z vojensko-historického klubu Erika Brno za doprovodu městské dechové hudby. Současně bude představena publikace Vysokomýtský 30. pěší pluk v bojích o Slovensko v letech 1918 – 1919.

3.9.2002|