Zveme Vás na dětský den do Králík

31. května 2003

V návaznosti na úspěšný dětský den v loňském roce, který se konal v Králíkách u pěchotního srubu K – S 14 „U Cihelny“, v blízkosti Vojenského muzea Králíky, připravil Vojensko-historický klub ERIKA Brno pro děti i dospělé z Králicka i letos dětský den, tentokrát s úplně novým programem a několika překvapeními.
Lidské zdraví, zvířata, zábava, soutěže a policisté! Že tato kombinace nejde příliš dohromady? Kdo si to myslí, tak se jistě plete. Na důkaz reálnosti tohoto spojení jsou všichni zváni dne 31. května 2003 na náměstí do Králík, které se promění v podium pod širým nebem. Odpoledne bude program pokračovat tradičně u srubu K – S 14 „U Cihelny“ různými soutěžemi pro děti.
Proč toto téma? Celou naši společnost, školičky a školy pro malé a velké, které u nás máme, trápí skutečnost, že u nás stoupá počet dětí a mladistvých, kteří patří mezi uživatele drog a látek poškozujících lidské zdraví. Organizátoři dětského dne se letos zaměřili právě na toto téma. O drogách veřejně a bez obalu. Na dětském dni uvidíte živé ukázky se speciálně cvičenými psy celní správy pro vyhledávání drog. Dále ukázky z činnosti odborníků z Národní protidrogové centrály Ministerstva vnitra ČR, kteří mají připravený speciální program pro veřejnost s ukázkou výstroje, výzbroje a policejní techniky. Vše bude doplněno účinkováním místní kapely a svoji účast rovněž přislíbil i Klub vojenské historie Čs. úderníci Praha. Tento klub má ve svém repertoáru připraveno vystoupení „Století policie“, kde shlédnete v ukázkách na náměstí výjevy, které znáte zejména ze slavných českých pořadů a filmů, jako byli „Hříšní lidé města pražského“, nebo nového seriálu „Četnické humoresky“. Děti si budou moci prohlédnout zblízka uniformy, policejní zbraně, daktyloskopické speciální soupravy z počátku minulého století a budou si moci vyzkoušet i sejmutí otisků prstů.
Vojensko-historický klub ERIKA Brno dále připravil, u zmíněného pěchotního srubu za městem, mnoho soutěží o ceny pro děti i dospělé. Takže neváhejte a přijeďte. Na tomto objektu bude v ten stejný den i vernisáž unikátní výstavy „Národní protidrogová centrála policie České republiky“ s dosud nevystavovanými exponáty týkajícími se dějin pašeráctví drog.

PROGRAM:
9:00 Zahájení dětského dne na Velkém náměstí v Králíkách (Účinkuje kapela VRÁNY z Červené Vody)
10:00 Živé ukázky „STOLETÍ POLICIE“ (zábavné výjevy z dějin četnictva a policie 1900 – 1989)
– Ukázky výcviku psů Celní správy MF ČR a POLICIE ČR
– Ukázky z činnosti Národní protidrogové centrály MV Praha
13:00 Zahájení výstavy „Národní protidrogová centrála policie České republiky“ doplněné fotografiemi pana Petra Soukopa o letecké službě policie ČR. (na objektu K – S 14 „U Cihelny“, po levé straně silnice mezi Králíky a Prostřední Lipkou)
14:00 Sportovně-zábavné soutěže o ceny pro děti i dospělé (tamtéž)
15:30 Přednáška experta NPC p. Vaněčka „Drogová scéna v ČR z pohledu Policie České republiky“ (Určeno pro rodiče a pedagogy, kteří se zde dozví co dělat v případě podezření, že dítě užívá drogy.)
18:00 Ukončení programu a vyhlášení vítězů a nejodvážnějších soutěžících

Zde si můžete stáhnout propagační plakát akce (formát .pdf, 199kB)!

Podrobné informace na tel. č. 603 517 932, e-majl: rollo@centrum.cz
Uvítáme jakékoli sponzory, ale i místní firmy, které dokáži pomoci s dárky pro děti nebo přímo svojí účastí na zajímavé akci.

15.5.2003|