Vzpomínka na paraskupinu BARIUM v Žamberku

V sobotu 19. ledna 2013 jsme si v Žamberku připomenuli 68. výročí tragického konce paraskupiny Barium. Při pietním aktu, konaném před domem rodiny Žabkových, jsme společně s kolegy ze sdružení “Benešovi muži” tvořili kompaktní čestnou jednotku v uniformách československé exilové armády ve Velké Británii. I naše vystoupení přispělo k důstojnému průběhu komorní vzpomínky na hrdiny protinacistického odboje, působící ve východních Čechách.

Výsadek Barium patřil mezi nejúspěšnější československé paraskupiny a jeho členům npor. Josefu Šanderovi, čet.asp. Josefu Žižkovi a čet. Tomáši Býčkovi se od vysazení v noci ze 3. na 4. dubna 1944 dařilo na území Protektorátu provádět velmi úspěšnou zpravodajskou i sabotážní činnost. Němci se dlouho nedokázali dostat Bariu na stopu, ale nakonec za pomoci konfidenta a bývalého parašutisty Lepaříka zjistili místo, odkud výsadek operuje a byla připravena zatýkací akce.

Osud Baria se naplnil 16. ledna 1945, kdy dům rodiny Žabkových v Žamberku-Polsku, u kterých se Šandera s Žižkou skrývali, obklíčilo gestapo. Šandera se při zatýkání střelil do hlavy a svému zranění později v nemocnici v Hradci Králové podlehl, aniž by promluvil. Žižka se po hrozbě represálií vůči obyvatelům Polska gestapu vydal, ale už 18. ledna 1945 se mu podařilo ve věznici v Praze spáchat sebevraždu. Třetí člen Baria, Tomáš Býček, v době zatýkání v Žamberku nebyl, prováděl ilegální činnost na Turnovsku a zde se také jako jediný z výsadku dožil v partyzánském oddíle konce války. Také statečná rodina Žabkových, která parašutistům poskytla úkryt ve svém domě, přežila se štěstím věznění v Malé pevnosti v Terezíně a dočkala se osvobození.

Výsadek Barium, s nemalou podporou domácího odboje, významně přispěl k společnému boji za obnovení svobodné Československé republiky.

Text Petr Březina, fotografie Petra Suková, Michal Mánig (2013) a Petr Březina (2012)

FOTOGALERIE 2013

FOTOGALERIE 2012

27.1.2013|