Výprava na ponorkovou základnu

Na základě Vaší poptávky, Ezpravodaj společně s prodejnou VVK Brno pro Vás najali autobus pro cestu na ponorkou základnu do Chorvatska – ostrov. Výlet je bez noclehu a stravy či jakýchkoliv jiných dalších služeb. (spát možno v základně nebo na pláži eventuelně v autobusu). Komplex chodeb i opevnění je volně přístupný, a tudíž je možno prohlédnou a prozkoumat dle libosti ovšem na vlastní riziko. (viz článek na www.ezpravodaj.cz)

itinerář:
odjezd je v 18 hodin pátek 12.října 2001 od prodejny VVK-Brno na ulici Kopečná 12 (300m. od nádraží, na Nových Sadech) Příjezd do lokality je v sobotu kolem 10 hodin ráno, a na základnu je nutno dojít pěšky (cca 4 km). Odjezd ze základny v neděli 14.října v 16 hodin. Příjezd do ČR Brna je 15.října v 6 hodin ráno k prodejně VVK Brno.

cena:
cena výletu je konečná a je stanovena na 1 990,- tato cena je stanovena dopravcem a obsahuje dopravu, trajekt a všechny poplatky pro cestu tam i zpět. Z tohoto důvodu je nutno zaplnit celý autobus, jelikož v situaci kdy nebude autobus zcela naplněn, se výlet neuskuteční.

slevy:
kluby či spolky které se představili v internetovém časopise www.ezpravodaj.cz mají na každého člena který se výletu zúčastní 5% slevu. (VHK Erika Brno, BA19, Painball Brno, Gardekorps, …..)

přihláška:
částku je možno uhradit hotově na prodejně VVK Brno Kopečná 12 denně od 12 – 18 hodin, nebo složenkou na Ezpravodaj Kopečná 12 Brno 602 00. Uhrazením částky se považuje podaná přihláška za závaznou. Je nutno uvést jméno, adresu a telefon osoby která se výletu zúčastní. Cestovní pojištění si je povinen každý účastník zabezpečit jednotlivě.

kontaktní telefony p.Klečka 0606 806680 nebo p.Jedlička 0602 538341

31.8.2001|