Vylodění 2002

V České republice se pořádá během roku mnoho bojových ukázek s různou tematikou a s různým počtem dobově uniformovaných vojáků. Nejčastěji se zpodobňují boje o pohraniční opevnění (např. akce Mobilizace – Cihelna), boje kterých se účastnili českoslovenští vojáci (Bahna) nebo boje, které probíhaly na našem území (Barikáda, Ořechov).
Naší poslední akcí jsme se pokusili předvést něco trochu jiného. Pro vylodění jsme se rozhodli z důvodu, že tato operace patří k nejsložitějším ve vojenském umění a všechny hlavní bojující strany druhoválečného konfliktu ji byly nuceny použít. Přestože akcí se během roku pořádá hodně, nedozvěděli jsme se o žádné s podobnou tematikou. Nepořádají se asi proto, že v historii se československá armáda nikdy nevyloďovala a na předvedení vylodění jiné armády se těžko hledají vhodné přírodní a technické podmínky. Proto jsme se rozhodli uspořádat si akci vlastní, v rámci většiny historických jednotek našeho klubu.
Jak se takové “Vylodění” připravuje a jak to potom dopadne si můžete přečíst v následujících článcích:

Před hlavní akcí si vylodění také vyzkoušela německé jednotka a na závěr dne se ruská jednotka pokusila překročit Dněpr.
Z německé a ruské akce si můžete prohlédnout fotografie!
Také se podívejte na video z hlavní akce!

29.9.2002|