Další 8mm filmový kotouč, tentokrát Výcvik v poušti

Výcvik v poušti, Egypt, jaro 1941
Desert Training Course, Egypt, Spring 1941

Československý pěší prapor 11 – Východní ve výcvikovém táboře Agami poblíž egyptské Alexandrie, jaro 1941. Před nasazením do bojů museli příslušníci praporu prodělat běžný pěchotní výcvik. Tento ovšem probíhal v podmínkách pro středoevropana velmi náročných. Všudypřítomný prach, písek a teploty nad 50°C byly vražedné, ale naši vojáci opět prokázali vysokou morálku a bojovou připravenost…

Czechoslovak Infantry Battalion No.11 – East in camp Agami near Alexandria, Egypt, spring 1941. Before deploying to the field, czechoslovak battalion had to undergo a standard infantry boot training, but in very nonstandard conditions for continental Europeans. Dust, sand and temperatures over 50°C were killing but our soldiers proved their high morale and combativeness over again…

4.4.2010|