Účast bojové skupiny Erika na akci DUKLA 2002

Bojová skupina Erika se zúčastnila obrany Dukelského průsmyku. Propaganda company pořídila několik fotografií před bojem. Většina vojáků, kteří jsou na fotografii, padla.

23.12.2002|