Tábor Čs. samostatné obrněné brigády na akci Bahna 2010

Premiérovou akcí, které jsme se zúčastnili v nových uniformách Čs. samostatné obrněné brigády, byly letošní Bahna, kde jsme společně s kolegy z klubu “Rota Nazdar” tvořili kompaktní jednotku ČSOB v dobovém táboře i během ukázky.

V 90. letech se náš klub zúčastňoval “Bahen” pravidelně, s postupným vývojem a proměnou akce jsme ale jezdit přestali a Bahna sledovali jen zpovzdálí. Byli jsme proto zvědavi, kam tato asi největší armádní propagační akce pro širokou veřejnost po téměř 10ti letech pokročila a co nás na ní čeká.
Akce samotná je opravdu “masová”, se vším pozitivním i negativním, co k tomu patří, ale ukázky historických táborů si naštěstí, i díky umístění v klidnější části plochy, udržely komornější ráz. Přesto si na nezájem diváků nemohly stěžovat a po celý den bylo kolem tábora plno. Československá vojenská historie návštěvníky Bahen zajímala a brigádní tábor jim v tomto ohledu měl co nabídnout.

Asi největší atrakcí výstavky byl Bren Carrier, který měli diváci možnost sledovat i v akci na ploše během ukázky “Západní Čechy 1945”, věnované osvobození jihozápadní části republiky americkou armádou. A díky umění a odvaze řidiče to byla podívaná vskutku dynamická a divácky atraktivní. Na rozbité ploše tankodromu jsme si ověřili, že Carrier je skutečně pouze “nosič” zbraní a jakákoli účinně mířená střelba z primitivně lafetovaného Brenu je za jízdy pouhým plýtváním municí. Přesto ale možná i naše roztřesené dávky drobně přispěly k tomu, že chaotický boj mezi německou a US stranou na ploše před námi konečně pomalu ustal a my mohli vjet na bývalé bojiště.

Ukázka pak byla z naší strany zakončena symbolickým vztyčením státní vlajky na pomyslné hranici ČSR, stejně jako to provedli příslušníci Kombinovaného oddílu ČSOB před 65 lety v Pomezí u Chebu po vstupu do vlasti.

Přes možné výtky k průběhu ukázek a mohutnosti celé “šou” byly pro nás Bahna 2010 příjemnou akcí a především možností k setkání s přáteli z jiných klubů.

Petr Březina

Fotografie laskavě poskytli Luboš Mezník a Adam Hnízdil.

FOTOGALERIE

7.8.2010|