Stručný a jasný návod jak snadno a rychle provést motorizaci druhoválečné historické jednotky!

Naše německá jednotka se po českých i zahraničních bojištích již hezkou řádku let pohybuje zásadně jen silou svých nohou. Ne, že by pěší přesuny byly někomu z nás, pečlivě trénovaných jedinců, na obtíž, ale využití motorového vozidla by značně rozšířilo možnosti naší jednotky. Diskuze o nutné motorizaci se v jednotce vedla již několik let. Z možných variant, kdy jsme posuzovali taková hlediska, jako je třeba možnost přepravy na akci, ložná plocha, využitelnost na akcích a v neposlední řadě i pořizovací cena, vyšel vítězně nákladní vůz Praga RN.

Některé z nápadů na motorizaci:

Samozřejmě je hezké, když se v jednotce shodnete, čím byste chtěli jezdit, ale úplně něco jiného je daný vůz pořídit a udržovat. Protože poučeni z historie a vlastních zkušeností nevěříme na kolektivní vlastnictví, bylo nezbytné, aby automobil vlastnila a spravovala pouze jedna osoba – nejlépe alespoň trochu znalá věci. Bohužel nikdo v jednotce neměl potřebné zázemí pro zabezpečení provozu a garážování jakéhokoliv historického vozidla většího než motocykl. A tak se zdálo, že se v Erice bude chodit pěšky ještě mnoho let. Vše se nečekaně změnilo tento rok, kdy byl do jednotky přijat nový člen. Díky jeho naprosto vyčerpávajícímu nasazení, které by mu mohli závidět i stachanovští úderníci, byla zprovozněna Praga RN v německých barvách, což byl pro německou jednotku velký krok vpřed.
O tom, co mu předcházelo, bych rád poreferoval v následujícím textu. Popis toho, jak se nápad mění ve skutečnost, je realizován formou jednoduché kuchařky:

Krok 1. Výběr vozidla

Vyberte si vozidlo, které byste si chtěli pořídit, a potom se nechte kamarády přesvědčit o koupi naprosto odlišného typu.

 

 

 

Krok 2. Koupě vozidla

Nedejte se odradit názory kolektivu, který vás přesvědčuje, že než se vám podaří sehnat základní kus (teď už) vámi vybraného historického vozidla, tak oni budou mít vousy až po pás. Po hlavě se vrhněte do shánění a vyhledávání (našemu hrdinovi trvala doba mezi krokem 1 a ukončením kroku 2 pouze čtyři dny).

 

Krok 3. Výběr barvy

Vámi vybrané maskování pro vůz, jenž jste sehnali a zaplatili, bude kamarády označeno za naprostou bláznivinu. Po soustředěném psychickém nátlaku budete přesvědčeni, že kamarády vybraná barva je mnohem lepší.

 

 

Krok 4. Určení harmonogramu prací

Vyhlášení termínu pro uvedení do provozu je velice dobré svázat s největší akcí tohoto roku (v našem případě Cihelna). Je dobré si zvolit termín, jenž ostatní označí za nemožný (2,5 měsíce). Tím se dostanete do takového časového tlaku, že slova jako spánek, volno, rodinný život nebo hospoda budou úplně vymazána z vašeho slovníku.

 

Krok 5. Zkoušení koupeného vozu

Z celého procesu jedna z nejzábavnějších fází! Nadšení z objevování netušených vlastností vozu se střídá s depresí z neznámých zvuků či z objevení vad a nedostatků. Ale s každým ujetým metrem, s každou opravenou závadou a s každým vylepšením se vztah majitel – veterán stává vřelejším.

 

 

Krok 6. Sehnání a prostudování podkladů

Je důležité, aby krok 6 v žádném případě nepředcházel kroku 1. V případě, že nedodržíte posloupnost, mohli byste být ochuzeni o mnohá překvapení, jež zajisté zpestří průběh renovace.

 

 

 

Krok 7. Koupě chybějících dílů

Nenechejte se zastrašit množstvím věcí, které budete muset ve velice krátkém čase zajistit. Není nic veselejšího, než když zjistíte, že musíte zajistit převoz naprosto nezbytných bočnic z místa 150 kilometrů vzdáleného do druhého dne.

 

 

Krok 8. Odstrojení

Dříve než se pustíte do odstrojování, je dobré si říci, že auto za to nemůže. Protože jinak byste ho nejraději zapálili za to, jak přirezlé má šrouby, za to, jak se vám naprosto nezbytná součástka rozpadla v ruce a podobně.

 

 

Krok 9. Broušení

Jediný krok, při kterém můžete uplatnit i své kamarády. Ti samozřejmě rádi poskytnou své svaly a vy jen můžete úpět, jak pomalu postupují. Osobně doporučuji brigádu pořádat osvědčenou formou pracovní soboty.

 

 

Krok 10. Stříkání

Pozor! Ať máte s nanášením barev jakékoliv zkušenosti, je nutné pořídit vždy alespoň jednou tolik barvy než myslíte, že budete potřebovat. Ať stříkáte sebeopatrněji, je vždy nejvíc barvy okolo vás. Je dobré sladit výběr barvy z kroku 3 a zároveň nové barvy stěn vaší dílny.

 

 

 

Krok 11. Smontování

Při smontování zjistíte, co všechno najednou nepasuje a nevyhovuje. Nastává čas výroby nové výdřevy, čalounění a podobně. Věci, o kterých jste prohlašovali, že ještě vydrží, vyhazujete a nahrazujete novými.

 

 

 

 

Krok 12. Ochranitelský syndrom

Jestliže jste dospěli až do bodu 12, osobně vám blahopřejeme. Nyní před vámi stojí váš výtvor v novém kabátě. U majitelů se dostavuje tzv. OCHRANITELSKÝ SYNDROM. Projevuje se naprostou neochotou nechat si osahávat,ošlapávat či nedej bože poškrabávat svůj výtvor.

 

 

Krok 13. Dokončovací práce

Je velice zajímavé, když se syndrom z kroku 12 projevuje při různých dokončovacích pracích. Majitel vozu vás třeba nutí stát ve stoji spatném a půl hodiny držet kus plechu ve vzduchu, jenom proto, aby se onen plech nedotkl nového laku. Zároveň se nemůžete ani o automobil opřít, protože by mohla být porušena krása nového laku.

 

Krok 14. První akce

Na první akci přijíždíte jako naprosto vyčerpaná troska. Během první cesty provádíte každých 10 minut zastávku, abste si ověřil, že ten či onen šroub se nepovolil, tam či onde neteče provozní kapalina. Po příjezdu na akci přichází odměna za vaši práci a jste obdivován za svůj výtvor. Cesta zpátky probíhá již mnohem rychleji a technické zastávky jsou minimalizovány. Zároveň se syndrom z kroku 12 pomalu vytrácí. Což umožňuje vašim kamarádům uvádět automobil do stavu, ve kterém byl před krokem 7.

Jestliže vás předchozí text inspiroval k nákupu a provozu vlastního veterána, tak vám samozřejmě blahopřejeme a přejeme spoustu skvělých zážitků při realizace vašeho nápadu.

A pro vás ostatní, kdo nechtějí nebo si nemohou stroj svých snů pořídit, mám jenom tato slova útěchy: NEMÁTE SICE VETERÁNA, ALE ZASE NEMÁTE KONTO V MÍNUSU, DOMA VÁS VIDÍ I JINDY NEŽ NA VÁNOCE, VÍTE JAK VYPADÁ SLUNCE A HLAVNĚ STEJNĚ BUDETE MOCI JEZDIT NA HISTORICKÉM VOZIDLE, PROTOŽE NĚKDO OSÁDKU VOZU DĚLAT MUSÍ.

Michal Křišťál

9.12.2008|