Seminář “Sovětské uniformy, výstroj a výzbroj 1935-45”

Dne 15. ledna, léta Páně 2011, se konal v Armyparku v Ořechově seminář na téma: Sovětské uniformy, výstroj a výzbroj z let 1935-1945. Podobná akce se už uskutečnila před několika lety v Chomutově, ale za tu dobu se poznatky okolo PKKA posunuly dále, a tak vznikl nápad seminář zopakovat a podělit se s ostatními o získané informace. Přípravy začaly už ve čtvrtek ráno. Pokud ale budeme mít na mysli přípravy uniforem, knoflíků, odznáčků apod., tak tyto přípravy probíhaly už daleké měsíce předem, přičemž za tuto činnost patří veliké díky hlavně prvnímu přednášejícímu – Josefu Jandekovi.

S nelehkým srdcem jsme opustili teplé peřiny a vyrazili připravovat vše nutné k tomu, aby se naše setkání dotáhlo do zdárného konce. Práce začaly slibně – nošením židlí z temného krytu přes ovčí hnůj, nasáklý roztátým sněhem. Židle byly zaprášené a tak je bylo třeba umýt a odnést do vyluxovaného sálu. Uvnitř jsme bojovali s každým centimetrem čtverečním, protože úkol dostat 65 lidí do sálu byl opravdovým oříškem, ale vyhráli jsme, ostatně jako vždy. Ještě vytřít podlahy, kde budou spát hosté, donést dříví na zatopení, nakoupit a donést občerstvení z auta, nachystat techniku a mohli jsme si předběžně třást pravicí. Vše bylo nachystáno, čekalo se jen na páteční příjezd účastníků.

V pátek od třetí hodiny odpolední začal Armypark pomalu ožívat. Zpočátku se zdálo, že snad nikdo nedojede, ale kolem sedmé hodiny dojel pomyslný japonský zájezd (někteří i s foťáčky) a my jsme se po zimní přestávce opět uviděli živí a zdraví; šlo se tedy na kus kvoku. Kolem půlnoci nastal na Starém Bělidle klid a mír, všude ticho, jenom u nás v pokoji se “řezalo dříví”…

Brzičko ráno, sobota byla, se vzbudivší šli s chutí ohřát do Armybaru a hodit do sebe nějaký ten žvanec s teplým nápojem. A pak to konečně přišlo. Začal dojíždět zbytek účastníků, ruce nám s kolegou Brunem, který přicestoval ze svého bavorského sídla již v pátek, při registraci pomalu nestíhaly, ale vše se zdárně zvládlo. V devět uhodil gong a seminář ruské jednotky VHK Erika Brno mohl začít.

Přednášet začal Pepa Jandek, jehož přednáška se týkala období od roku 1935 do roku 1943. Osm let je hodně, takže i délka přenášky byla odpovídající délce období, neboť bylo třeba vysvětlit, popřípadě ukázat originál předmětu naslouchajícímu publiku, protože problematiku z let před rokem 1943 většina dosud neřešila. Po hodině se udělala “kafpauza”, která byla zároveň i takovou malou burzou, neboť dojela spousta prodejců se svými stánky, takže možnost dokoupit potřebné vybavení uvítali snad všichni a nepotkal jsem nikoho, kdo by si něco nekoupil. K názorné ukázce uniforem jsme se převlékli do uniforem podle různých období a druhů vojska týkajících se přednášky, aby publikum mohlo srovnávat.

Námořník nebyl Pepek, ale Marek, u letectva si na chvíli zasloužil, leč bez letadla, Voloďa, Eda dohlížel na akci z pozice politického pracovníka pohraničních vojsk, Igi se vyprsil ve strážní formě pohraničníka a konečně já (Pepa D.) s Brunem – pěchota blátošlapná, přičemž Bruno zůstal věrný uniformě WH, já měl na sobě mundůr z přelomu let 1941/1942. Přednáška Pepy Jandeka trvala i s přestávkami na oběd, kafé a prodej do čtyř hodin, přičemž více jak půlhodina se věnovala prezentaci nově vyráběného expanzního PPŠ-41 od firmy CGT z České Třebové. Před pátou se ujal slova další přenášející Michal Gajdorus, jehož přednáška se věnovala zbývajícím dvěma rokům války. Probíraly se i různé nešvary, se kterými se často můžeme na ukázkách setkat. Tato přenáška trvala do čtvrt na sedm. Poté se dav vyrojil ze sálu a seminář byl prohlášen za ukončený.

Závěrem bych rád dodal, že my všichni věříme, že se přednášky líbily všem zúčastněným a že si z ní odnesli, krom věcí, také nové poznatky a odpovědi na otázky, na které je doposud neznali i adresy, kde je možné dokupovat věci potřebné k pozvednutí sovětské strany na úroveň strany německé. V neděli ráno se opět sešla malá likvidačně-uklízecí četa, aby vrátila sál do původního stavu a mohla předat klíče správci ubikací.

Josef Dohnal

Fotografie laskavě poskytl Boris Moskovský “Bimov”

FOTOGALERIE

6.2.2011|