Rodný dům Jana Kubiše otevřen!

Vzpomínka na Jana Kubiše u příležitosti 100. výročí jeho narození
Dolní Vilémovice 22. 6. 2013

Stalo se pro nás již tradicí, že se náš klub pravidelně zúčastňuje Vzpomínky na Jana Kubiše v jeho rodné obci. Někdy šlo o oslavy komorní, jindy rozsáhlejší, letošní ale měly být určitě největší, jaké Dolní Vilémovice v posledních dvaceti letech zažily. Nebylo divu – nejenže jsme si připomínali kulaté 100. výročí narození slavného rodáka, ale především se po mnoha letech příprav a prací slavnostně otevíral zrekonstruovaný rodný dům, přestavěný na muzeum, věnované Janu Kubišovi.

Peníze pro tento projekt se sháněly a shání obtížně a pomalu, ale zejména díky příspěvkům drobných dárců a neúnavné práci obce v čele se starostkou, paní Jitkou Boučkovou, se dobrá věc podařila a rodný dům je zachráněn před postupnou zkázou pro další generace. V této souvislosti je nutné zmínit i postoj majitele stavební firmy, provádějící samotnou rekonstrukci, který práce na domě dokončil i přesto, že část financí na krytí nákladů oprav stále chybí. Toto je ale jen jeden z mnoha příkladů pozitivního přístupu, kterých by se v historii tohoto projektu našla celá řada. Dohromady jako střípky mozaiky skládají příznivější obraz České republiky a jejích občanů, než na jaký jsme zvyklí z všedního života. V této souvislosti bych rád ještě jednou apeloval na všechny vlastence, které tento projekt zajímá – dům je sice stavebně hotov, pro úplné dokončení je ale nutné ještě část prostředků získat. Přispívejte s námi tedy dál na konto veřejné sbírky, třeba i drobnou částkou. Děkujeme!

Historickou část vzpomínky v Dolních Vilémovicích zabezpečoval VHK Erika v rámci našeho nadklubového sdružení “Benešovi muži”, přičemž celkem se nás do rodiště Jana Kubiše sjelo na čtyřicet dobově uniformovaných mužů a žen. Program vzpomínky byl již tradiční – v rámci dobového tábora na návsi, který byl letos opravdu veliký, měli návštěvníci po celý den možnost shlédnout výstroj, výzbroj, techniku a jiné vybavení československé exilové armády na Západě. Velkému zájmu se těšil zdravotnický stan s odborným personálem, dětský koutek s dobovými pohlednicemi a razítky a vystavená technika.

V rámci vojensko-historických ukázek byla předvedena krátká pasáž se speciálního výcviku čs. parašutistů ve Skotsku – násilné zastavení vozidla dle metodiky britské SOE, tak, jak ho možná cvičili Kubiš s Gabčíkem v rámci příprav na operaci Anthropoid. Dále diváci mohli na figurantovi zhlédnout ukázku speciálního vybavení parašutisty před vysazením v Protektorátu včetně padáku, seskokové kombinézy apod. Všechny ukázky byly doplněny patřičným komentářem.

Oficiální část vzpomínky byla zahájena u rodného domu, kde čestnou stráž praporu drželi “Benešovi muži” v uniformách příslušníků čs. armády ve Velké Británii. Po projevech následovalo slavnostní přestřižení pásky, držené našimi půvabnými dívkami v dobových uniformách ATS. Pásku mj. stříhal i vzácný host, pan generál Jaroslav Klemeš, poslední žijící československý parašutista a člen výsadku Platinum-Pewter. Tímto byly rodný dům i expozice, věnovaná Janu Kubišovi, oficiálně otevřeny veřejnosti. Průvod se pak přesunul před pomník obětem válek na návsi, kde tichou vzpomínkou uctil oběť rodiny Kubišových, jejich příbuzných a dalších obyvatel Dolních Vilémovic, zavražděných během heydrichiády. Po položení věnců následovala čestná britská salva v podání našeho klubu. Oficiální část oslav byla ukončena před budovou obecního úřadu, kde před pamětní deskou Jana Kubiše opět drželi čestnou stráž naši vojáci v dobových uniformách.

Následoval kulturní program, zakončený velmi pěkným vystoupením vojenského uměleckého souboru Ondráš.

Letošní “kulatá” Vzpomínka se dle mého názoru velmi povedla a doufám, že k jejímu úspěchu jsme částečně přispěli i my ze sdružení “Benešovi muži”. Nezbývá než popřát nově otevřenému muzeu hodně návštěvníků a zase brzy na shledanou v Dolních Vilémovicích!

Text Petr Březina, fotografie Karolína Leiblová a Zdeněk Gracias

Reporty z ostatních ročníků zde >>>

VIDEOGALERIE
Reportáž regionální televize R1 JIH, zdroj www.youtube.com

FOTOGALERIE

30.7.2013|