První informace o chystané vojensko-historické akci KRYM 1942

Den vojenské historie v Modřicích
bojová ukázka z východní fronty

Na rok 2011 si náš klub opět připravil akci v prostoru bývalého lomu u Modřic. Po loňském úspěšném prvním ročníku jsme se rozhodli pokračovat v historických ukázkách s tématikou bojů na východní frontě. Tentokrát se bude bojovat na Krymském poloostrově v roce 1942. Na straně německých vojsk budou k vidění i příslušníci slovenské Rychlé divize. Sovětská vojska by měla předvést v boji námořní jednotky černomořské flotily. Jinak se diváci mohou těšit na kvalitní obrannou linii, kdy jsme se snažili využít i podnětů z minulého roku a tak by si divákovo oko mělo užít podstatně více pravého ostnatého drátu v zátarasech.

Změnou oproti minulému roku bude uspořádání tří bojových ukázek v jednom dni. Hlavní dvě ukázky by opět měly tématiku boje na východě a třetí si pro Vás chystají českoslovenští četníci, kteří by rádi předvedli rozehnání nepovolené demonstrace v roce 1933. Stejně jako minulý rok bude ubytování v dobovém táboře, kde se doufám podaří navodit správnou atmosféru. Náš tábor nadchnul naše sovětské protivníky natolik, že se i oni rozhodli vybudovat dobové ležení. Celou ukázku opět budeme koncipovat hlavně jako pěší boj. Stejně jako minulý rok se budeme snažit předvést na bojišti standardní pěchotní postupy související s bojem o opevněné prostory.

Účastníci se opět mohou těšit na náročný sobotní nácvik, aby každý voják znal svou roli v ukázce. Samozřejmě hodláme pozvat i dobovou techniku, ale její přesné složení zatím řešíme. Snad jen bych rád prozradil, že oproti minulému roku nám obec Modřice povolila použití pásové techniky. Změnu oproti minulému roku by měla prodělat i propagace. Pro náš projekt se podařilo získat mediálně silné partnery a tak by propagace měla být tento rok o hodný kus větší. Samozřejmě pro Vás chystáme stejně jako v minulosti sérii článků, ze kterých se budete moci dozvědět, jak postupují přípravy této akce.

Tak to je ve zkratce to hlavní pro Vás, kteří budete mít chuť vidět boje na Krymu v roce 1942 nebo spatřit policejní zákrok proti rozdivočelému davu. Už snad jen říci to nejdůležitější: V kalendáři si udělejte poznámku „Modřice“ u data 28.5.2011.

14.1.2011|