Přeprava těžkého kulometu vz. 37 mužstvem

Těžký Kulomet ( dále jen TK ) vz. 37 bylo možné přepravovat v polních podmínkách jen mužstvem, které k tomu používalo tří tlumoků (Obrázek 1.), které se navzájem liší v uchycení jednotlivých částí TK vz. 37. Celou zbraň i s příslušenstvím bylo možné rozložit na tři přibližně stejně těžké části. Tyto části se pak připevnily na tři tlumoky, které nesli na zádech tři muži obsluhy ( nosič kulometu, nosič lafety, nosič munice ) + velitel. Počet mužů obsluhy bylo možno snížit o velitele.

Obrázek 1. Tlumok – pohled zepředu

Kostra tlumoku byla pro odlehčení vyrobena z trubkové konstrukce. Nosné řemení v zadní části přidržovalo trubkovou kostru na čtyřech místech, vpředu bylo rozdvojené. Jeden konec rozdvojeného řemene se zaháknul za poutko na trubkové kostře, druhý konec se zaháknul za poutko na opasku nebo na sumce na břiše vojáka .
Opasek byl u každého tlumoku provléknut nosnými řemeny.
Nosné břemeno bylo umístěno vždy ve střední části tlumoku. Po obou stranách tlumoku byly na kostru připevněny torby pro výstroj a potřeby vojáka. Tím byla celková zátěž rozložena po celé ploše a byla odpružena popruhem, který byl připevněn ke kostře tlumoku.

Rozložení břemen u kulometného družstva

1) Velitel kulometného družstva nesl na řemeni brašnu s protiletadlovým zaměřovačem, brašnu se zaměřovačem pro nepřímou střelbu a kvadrantem a dále signální pistoli (pro dva kulometné roje).

2) Nosič kulometu (Obrázek – 2.) nesl na opasku brašničku pro kulometného střelce. Za opaskem měl zastrčeno kulometné opěradlo vz. 37. Na tlumoku byla zavěšena samotná zbraň. Přední oko zbraně bylo drženo čepem v horní části trubkové kostry. Na opačném konci bylo zadní oko zbraně drženo hákem na trubkové kostře. Zbraň se zajišťovala přepásáním koženým řemínkem.
Brašna pro kulometného střelce obsahovala 1 žíněný kartáček, 1 speciální klíč, 1 cvičný násadec, 1 stříkací olejničku, 1 mosazný trn, 1 vytahovadlo nábojnic a 1 úplný závorník.

Obrázek 2. Nosič kulometu

3) Nosič podstavce (Obrázek 3.) nesl na řemeni, ale pouze v případě, že velitelem roje je nosič kulometu, brašnu s protiletadlovým zaměřovačem. Na tlumoku byla zavěšena lafeta vz. 308. Lafeta byla zavěšena svými klouby na dvou hácích umístěných na trubkové kostře, opřena o ni a o kožené podložky a přitažena řemínkem.

Obrázek 3. Nosič lafety

4) Nosič munice ( Obrázek 4.) nesl na řemeni, ale pouze v případě, že velitelem roje je nosič kulometu, brašnu se zaměřovačem pro nepřímou střelbu a kvadrantem.
Na tlumoku se nosily buď 2 schránky na nábojový pás ( Obrázek 4.) po 2 pásech á 100 nábojů – celkem 400 nábojů, nebo pro 4 kulometné roje se 4 kulomety 1 plnička nábojových pásů ( Obrázek 5.), nebo pro 2 kulometné roje se 2 kulomety 1 schránka se záložními součástkami a 1 schránka na nábojový pás se 2 pásy á 100 nábojů, celkem 200 nábojů. Dvě schránky na nábojový pás byly připevněny na plechovém nosníku, který byl navařen na trubkovou kostru. Proti vypadnutí byly schránky zajištěny řemínkem.
Schránka na záložní součástky obsahovala 2 plechovky á 0,75 l ( jedna na olej, jedna na petrolej ), 2 úplné třídílné vytěráky, 1 pouzdro na vytěráky, 1 páka podavače, 1 úplný podavač, 1 úplná vývodka pásu a 1 kožený pytlík se záložními součástkami.
Kožený pytlík se záložními součástkami obsahoval 2 čepy spušťadla, 2 čepy západky podavače, 1 opěrku vytahovače, 4 podložky tlumiče, 1 pojistník čepu, 1 pojistník spojníku, 1 regulátor, 2 úderníky, 1 vytahovač, 1 pružinu pojistníku čepu, 2 pružiny úderníku, 1 pružinu pojistníku spojníku, 1 pružinu spoušťové páky, 2 pružiny vytahovače, 1 pružinu záchytu spušťadla, 1 pružinu záchytu pásu a 2 pružiny západky podavače.

Obrázek 4. Nosič munice s párem schránek na nábojový pás

Obrázek 4. Nosič munice s plničkou nábojových pásů

Váhové rozložení břemen:

Tlumok pro kulomet: 3,15kg
Úplný kulomet vz. 37: 19,00kg
Celkem: 22,15kg
Tlumok pro podstavec: 3,35kg
Úplný podstavec vz. 38: 23,00kg
Celkem: 26,35kg
Tlumok pro munici: 4,50kg
2 náb. schránky á 200 náb. v pásech: 18,80kg
1 plnička na náb. pásy: 9,00kg
1 schránka na náb. se 200 náb. v pásech a 1 schránka na záložní součástky: 17,90kg
1 schránka na náb. se 200 náb. v pásech a 1 schránka na signální náboje asi: 15,00kg
Poznámka: váhy tlumoku jsou uvažovány včetně opasku.
Opasek: 0,23kg

Zpracoval: Richard Klimovič

23.5.2003|