Přečtěte si o akci VYLODĚNÍ 2004 a zejména o tom jak 4th Batt. of Musketeers dobýval BORNEO

V tomto roce jsem uspořádali již třetí ročník akce VYLODĚNÍ. A to nikoliv ze setrvačnosti, ale protože jsme si chtěli vyzkoušet další způsoby a taktické manévry poblíž vodní plochy. Hlavní novinkou letošní akce byla zmenšená kopie vyloďovacího člunu LCA, která byla poháněna lodním šroubem. Dalším překvapením pro diváky jistě byla ranní ukázka boje proti Japonské císařské armádě a jejím pomocným oddílům “BOEITAI” v “džungli ostrova Borneo”

Další dvě ukázky byly již tradiční: a to boj spojeneckých vojsk proti Německé armádě a pokus Rudé armády překročit Dněpr. Potěšilo nás, že i přes minimální propagaci a částečnou nepřízeň počasí, přišlo poměrně mnoho diváků.
O tom, že tato akce se již v okolí stala tradičním zahájením léta svědčí i to že jsme byli místní mateřskou školkou požádáni o malou ukázku. Zpočátku jsme měli obavu, jestli je to pro tak malé děti vhodné a jestli se nebudou bát, ale nakonec naše “divadlo” přijali s radostí a úsměvem.

Velký dík patří Vojenské akademii Brno, která nám vyšla vstříc a přivezla na tuto akci automatické zbraně, které posunuly bojové ukázky o stupeň blíže k realitě. Dík patří i Rybníkářství Pohořelice a obci Račice – Pístovice za vstřícný postoj k našim aktivitám. Akci připravili především členové našeho klub a i jim patří dík za odvedenou práci!

Zpracoval:Jiří Kučera

Přečtěte si:
4th BATT. of MUSKETEERS dobývá BORNEO

 

7.9.2004|