Přečtěte si jak dopadl dětský den v Králíkách

Děti z Králík a okolí soutěžili s ERIKOU

To, že cestování v čase není nemožné se přesvědčili návštěvníci dětského dne ERIKA proti drogám v sobotu poslední květnový den dopoledne na Velkém náměstí v Králíkách. Herci (většinou pražští policisté) z klubu vojenské historie Čs. úderníci Praha předvedli všem přihlížejícím cyklus „Století policie“ a tak se diváci mohli seznámit s některými živými příběhy z boje proti zločinu. Dále si všichni mohli zblízka prohlédnout stejnokroje četnictva a policie v jejich vývoji od první republiky až po 80. léta dvacátého století. Vyloupení pokladny, přepadení pošty, dopadení řemeslných zločinců i úspěšné dopadení šiřitelů narkotik….to vše bylo možné vidět v průběhu dopoledne. Svým hudebním uměním vše doplňovala nová kapela z Králík „VRÁNY“ a navíc měli všichni možnost prohlédnout si zásahová vozidla PČR včetně speciálního vozidla Renault LAGUNA vybaveného pro identifikaci dopravních přestupků neposlušných řidičů. Celní správa z výcvikového střediska Prostřední Lipka předvedla své umění s vycvičenými psy, kteří bravurně vyhledali v zavazadlech pašeráků omamné a psychotropní látky. Zkrátka bylo vidět, že na boj s drogami a s narkomafiemi jsou policisté i celní správa připraveni.
Aby nebylo vše jen ke koukání, odpoledne se zájemci přesunuli do prostoru před muzeem čs. opevnění, srubu K – S 14 „U Cihelny“ kde se zúčastnili množství různých her. Ti neodvážnější, kteří statečně překonali všechna stanoviště byli odměněni a jména úspěšných sportovců z řad dětí i mládeže, která byla zapsána zveřejňujeme.
Mezi tím co děti soutěžili si dospělí mohli ve srubu prohlédnout novou výstavu o drogové kriminalitě a zásazích Národní protidrogové centrály Ministerstva vnitra ČR, která „bez obalu“ ukazuje tvrdou realitu ohledne drog v České republice. Tato výstava je pouze začátkem, neboť do srpna bude rozšířena o zajímavé exponáty i nově dokumentované události.
Všem soutěžícím gratulujeme k vítězstvím a účasti.
Současně touto cestou upřímně děkujeme jménem VHK ERIKA Brno všem našim přátelům a podporovatelům z Králík, Prahy, Brna, Kopřivnice, Ústní nad Orlicí a Hradce Králové, díky kterým se akce mohla konat, neboť se letos nenašel ani jediný sponzor. Akci připravujeme i příští rok a těšíme se na případné zajímavé podněty a nápady, které bude možné realizovat.

Za VHK ERIKA Brno
Bc. Richard Sicha

23.6.2003|