Přečtěte si druhou tiskovou zprávu k akci CIHELNA 2003

Den Sil podpory AČR CIHELNA 2003 v Králíkách
2. tisková zpráva

Dne 12. února 2003 proběhlo druhé pracovní jednání mezi městem Králíky, AČR a civilní složkou pořadatelů akce CIHELNA. Za město Králíky se jej účastnili starosta Mgr. Dušan Krabec, místostarosta Arnošt Juránek, za AČR důstojníci a pracovníci Velitelství sil územní obrany z Tábora pod vedením plk. gšt. Ing. Alexandera Lehnera, firmu ARMY FORT, s. r. o., muzea v Králické pevnostní oblasti a další dobrovolníky zastupovali Marek Bartoš, kluby vojenské historie Bc. Richard Sicha, Pardubický kraj Ing. Irena Lněníčková a Ing. Bohumír Krejča, HZS Pardubice kpt. Ing. Jan Sabolčík.

Z jednání vyplynuly další konkrétní informace a rozhodnutí, které budou postupně prováděny a rozpracovány.

1. Byl posouzen a definitivně schválen název akce „Den Sil podpory AČR CIHELNA 2003 Králíky“.
2. V harmonogramu přípravy akce byla upřesněna příprava prostorů ukázek silami 75. zvz Olomouc, která bude provedena v délce trvání 1 týdne v měsíci červnu.
3. Byl projednán celkový rozpočet finančních nákladů na tuto akci. V civilní části přesahují předpokládané potřebné finanční prostředky částku 300 000,- Kč. Pardubický kraj se na tomto rozpočtu bude podílet částkou 50 000,- Kč. Zbývající prostředky bude nezbytné získat od sponzorů a dále za reklamní a vystavovatelské aktivity. Všichni pořadatelé byli vyzváni k intenzivnímu oslovování potenciálních sponzorů.
4. Byly posouzeny prvotní návrhy pozvánek a propagačních materiálů a stanoven další postup přípravy. Návrh plakátu bude vycházet z plakátu připraveného na ročník akce 2002, bude odrážet Králickou pevnostní oblast a v hlavičce zvýrazní subjekty, které se na přípravě podílejí pod záštitou hejtmana Pardubického kraje.
5. Byl upřesněn program akce na 22. a 23. srpna 2003. Na základě požadavku klubů vojenské historie byl čas na odpolední ukázku historického boje prodloužen na 1,5 hodiny. Konkrétní náplň ukázek bude upřesněna do 30. dubna 2003.

ZÁMĚR PROGRAMU AKCE „CIHELNA 2003“ na 22.–24.8.
stav ke dni 12. února 2003

22.–24. 8. 2003

Pro návštěvníky budou přístupna všechna muzea a památníky čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti, muzea sjednotí a prodlouží provozní dobu. Navštívit bude možné:
Pěchotní srub K – S 5 U potoka; K – S 8 U nádraží; dělostřeleckou pozorovatelnu K – S 12b Utržený; Lehké objekty vz. 37 č. 111, č. 112, č. 113, č. 24, č. 25; pěchotní srub K – S 14 U Cihelny, Vojenské muzeum Králíky, pěchotní srub K – S 15 U lípy; Muzeum čs. opevnění – dělostřeleckou tvrz Bouda; pěchotní srub K – S 32 Na růžku; K – S 36 Pod Adamem; K – S 37 Na rozhledně; lehké objekty vz. 37 č. 35 a 36; pěchotní srub K – S 46 V zátiší.

ZAHÁJENÍ
08:45–09:15 ranní koncert PH OLOMOUC na Velkém náměstí v KRÁLÍKÁCH
09:00–09:30 přivítání V.I.P. na radnici starostou města a hejtmanem Pardubického kraje
10:00–10:30 zahájení – vztyčení vlajky, státní hymna, vystoupení starosty města, hejtmana Pardubického kraje, velitele Sil podpory AČR a hostů
10:00–10:30 seskok výsadkářů s vlajkami

PREZENTACE KLUBŮ VOJENSKÉ HISTORIE A HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK
10:30–11:30 ukázka historického vedení boje „Ostravská operace 1945“
11:30–11:45 boj zblízka AČR, historická jednotka – cviky se zbraní

PREZENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
11:45–12:15 záchranné práce

PREZENTACE AČR
12:15–12:20 průlet L159
12:20–12:50 ukázka činnosti zvz
12:50–13:00 druhý seskok výsadkářů
13:00–13:30 ukázka činnosti sil a prostředků logistiky AČR

PREZENTACE HOSTŮ
13:30–14:00 prezentace leteckých prostředků
prezentace Tatry Kopřivnice a dalších vystavovatelů

DEMONSTRAČNÍ JÍZDY A PREZENTACE
14:00–14:40 historická vozidla a jednotky, moderní technika AČR
14:40–14:50 letová ukázka bitevního vrtulníku Mi 24

PREZENTACE KLUBŮ VOJENSKÉ HISTORIE A HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK
15:00–16:30 historická vozidla a jednotky, moderní technika AČR

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ AKCE
16:40–17:00 – nástup všech účastníků, předání diplomů a povýšení vojáků v záloze
– závěrečný průlet leteckých prostředků
– stažení vlajky

Pořadatelé chystají celou řadu atrakcí a překvapení, o kterých bude postupně přípravný štáb akce CIHELNA veřejnost informovat. Informace budou aktuálně k dispozici na http://www.armyfort.com nebo www.cihelna.kgb.cz

Za přípravný štáb akce CIHELNA
Ing. Martin Ráboň

14.3.2003|