Přečtěte si článek “Bunkr a drogy”

BUNKRY A DROGY

………. Když dáme tyto slova dohromady, vybaví se nám spíše spojení nočních klubů a drogové kriminality. Všechno je však jinak…

I konec roku 2003 jsme strávili na linii čs. opevnění z let 1935 – 1938, konkrétně na pěchotním srubu K – S 14 „U Cihelny“ v Králíkách. Tento vzácný objekt, na kterém je poznat, že přes něj přešly dějiny, spravujeme v rámci Vojensko – historického klubu ERIKA Brno již dlouhou dobu ve svém volném čase za podpory dalších nadšenců.
Když mi před více jak rokem domluvil můj klubový kolega, policista z Prahy 4, kontakt s kpt. Vaněčkem z Národní protidrogové centrály v zájmu organizace našeho Dětského dne, netušil jsem, že by mohl historický objekt v Králíkách dostat zcela nového ducha, ale stalo se.

Po výměně informací a zkušeností z oblasti výstav a prevence sociálně patologických jevů jsme dospěli k názoru, že neskončíme pouze u protidrogového Dětského dne v červnu 2003 (navštívilo jej na 300 dětí s rodinami z ústecko-orlicka), ale že naše pravidelné pevnostní turisty překvapíme. V podzemí studené pevnosti upozorníme na současný problém, kterým drogy bezesporu jsou, a tak vznikla výstava s drogovou tématikou. Byla instalována v podzemní filtrovně vzduchu a strojovně. Prostory pro tuto výstavu byly vybrány nikoli náhodou. Navozují pocity, které k tomuto problému patří.

Expozice dokumentuje na konkrétních případech činnost Národní protidrogové centrály. Ukazuje způsoby identifikace zajištěných drog a jejich zjišťování v lidském organismu. Samotný ráz výstavy byl podpořen rekonstrukcí části bytu na drogách závislých osob a dětským pískovištěm s atributy uživatelů drog. Na výstavě jsou umístěny srozumitelné informace o destrukci lidského organismu vlivem užívání drog a výstava se věnuje i problému v současné době velice oblíbených drog Extáze a marihuany.

Našimi návštěvníky jsou převážně rodiny s dětmi a žáci základních a středních škol. Jedná se o skupiny, kterých se prevence sociálně patologických jevů bezprostředně týká. V průběhu celého roku jsme se zaujetím zkoumali reakce návštěvníků. Pěchotním srubem jich od instalace výstavy prošlo 2 734. Akci MOBILIZACE 2003 pořádanou ve spolupráci s AČR pak navštívilo na 8000 osob. A reakce? Zcela pozitivní včetně novinářů. Očekával jsem, že mnoho lidí nebude spokojeno s plynulým přechodem výstavy o čs. vojenských dějinách v horním patře objektu do výstavy o drogách v jeho podzemí. Úplný opak byl pravdou. Reakce rodičů s ratolestmi jsou spontánní a upřímné.

Co však považuji za důležité: Králicko patří a vždy patřilo mezi rizikové oblasti z důvodu blízkosti státní hranice.K S-14 expozice věnovaná současnosti V oblasti docházelo k nelegálnímu pašování zboží a přechodům osob a zapojení se do programu prevence a vlivu na děti a mladistvé na ústecko-orlicku má hlubší smysl. Nápad neskončit jen u ohraničené výstavy, ale i její budoucí rozšíření jsem presentoval u ředitele Národní protidrogové centrály plk. JUDr. Jiřího Komorouse. Navštívil jsem ho v druhé polovině roku 2003, abych mu objasnil a vysvětlil smysl našeho snažení a setkal jsem se s jeho pochopením. Myslím, že symbiosa vzájemné spolupráce mezi námi, kteří dáváme dohromady část naší vojenské historie a mezi policisty, kteří procházejí nekonečným bojem s drogovou kriminalitou existuje.
Dalším přínosem je i fakt, že z rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Orlicí od roku 2003 na rekonstrukci objektu muzea pracují i odsouzení k veřejně prospěšným pracím.

Ke každému zhodnocení patří řádný závěr a proto zde vyslovuji, jako správce pevnostního muzea, jednoznačné stanovisko, že bychom velmi rádi výstavě poskytli v roce 2004 více prostor, aby mohla mít širší měřítko. Náš zájem o tyto aktivity na K-14 v Králíkách podporuje i smutná skutečnost a tou je dostupnost tzv. lehkých drog na zábavách a diskotékách přímo v Králíkách a okolí. Toto mne i nadále přesvědčuje o smysluplnosti naše konání.
Za naše občanské sdružení VHK ERIKA Brno bych chtěl poděkovat NPC za realizaci výstavy. Za materiální podporu, které se nám dostává jinak velmi zřídka děkuji firmě DINEX a TOM INTERIER DESIGN z Pardubic.

Bc. Richard M. Sicha
předseda sekce K – S 14 Králíky
VHK ERIKA Brno

15.4.2004|