Podrobné informace o akci CIHELNA 2004

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
MĚSTO KRÁLÍKY
SPOLEČNOST ARMY FORT, s. r. o.
VOJENSKO-HISTORICKÝ KLUB ERIKA BRNO
KLUBY VOJENSKÉ HISTORIE A HISTORICKÉ VOJENSKÉ JEDNOTKY

pořádají pod záštitou hejtmana Pardubického kraje
Ing. Romana Línka

akci
„Den Sil podpory a výcviku CIHELNA 2004 Králíky“
ve dnech 20. – 22. srpna 2004

Hlavní program pro veřejnost – s dynamickými ukázkami
boje – proběhne v sobotu 21. srpna 2004.

• Jedna z nejnavštěvovanějších akcí s tématem obrany státu v ČR – letos pořádaná k 59. výročí konce 2. světové války
• Největší společná akce AČR, civilních subjektů, Klubů vojenské historie a sběratelů militárií mimo vojenské výcvikové prostory
• Akce, při níž je možné navštívit nejvíce zpřístupněných pevnostních objektů z let 1935–38
• Vzpomínková vojensko-historická a společenská akce s nejbohatším doprovod-ným programem

ZÁMĚR PROGRAMU „CIHELNA 2004“ na 20.–22. 8. 04 (stav ke dni 17. 5. 04):

20. 8. 2004

14:00 – 17:00 Generální nácvik na předváděcí ploše u Vojenského muzea Králíky
18:00 – 22:00 Kulturní večer na Velkém náměstí v Králíkách

21. 8. 2004

ZAHÁJENÍ
08:45–09:15 ranní koncert Posádkové hudby Hradec Králové na Velkém náměstí v Králíkách
10:00–10:30 zahájení – vztyčení vlajky, státní hymna, krátké vystoupení hejtmana Pardubického kraje, starosty města, velitele SPodV a hostů
10:00–10:30 na závěr projevů seskok výsadkářů s vlajkami

PREZENTACE KLUBŮ VOJENSKÉ HISTORIE
10:30–11:30 ukázka vedení historického boje na téma: „Hranice – září a říjen 1938“

PREZENTACE AČR
11:30 – 12:15 Průlet proudových letounů L-39 (L-159)
bojová ukázka se současnou technikou a těžkou výzbrojí
druhý seskok výsadkářů
boj zblízka „Musado“

PREZENTACE IZS + zvz
12:15–13:00 záchranné práce

PREZENTACE HOSTŮ
13:00– 13:30 demonstrační jízdy a ukázky vystavované techniky

DEMONSTRAČNÍ JÍZDY A UKÁZKY
13:30 – 14:15 historická vozidla, historické vojenské jednotky a kluby
současná technika AČR
14:15 – 14:30 letová ukázka bitevního vrtulníku Mi-24

OPAKOVÁNÍ PREZENTACE HISTORICKÝCH KLUBŮ
14:45 – 16:00 ukázka vedení historického boje na téma: „Hranice – září a říjen 1938“

UKONČENÍ HLAVNÍHO DNE AKCE
16:30 – 17:00 nástup všech účastníků
sejmutí státní vlajky

Po celou sobotu 21. 8. 2004 bude možno prohlédnout si stacionární ukázky a výstavy současné výzbroje, výstroje a výbavy AČR a dobový tábor spojeneckých jednotek, který organizuje Military club Kolín.

Technika, která bude prezentována ve stacionárních a dynamických ukázkách 21. 8. 2004 – AČR: Tank T-72 M, bojová vozidla pěchoty BVP-1, BVP-2, dělostřelecké prostředky: ShKH 155 mm vz. 77 „Dana“ a RM 120 mm vz. 70 „Grad“, kolový obrněný transportér BRDM 2RCH, bitevní letouny L-159 (L-39), vrtulníky Mi-17, Mi-24, Mi-8 SALON; – technika záchranného systému (zvz): ACHR 90, zásahová T-815 se záchranářským a vyprošťovacím vybavením, AVIA / has. záchranné vozidlo, CAS 25 LIAZ 101.868; 1x souprava CEDIMA s přísl., nádrží na vodu (pro ukázku vrtání); vyprošťovací vozidlo AV 15, ARS 12M, PP 27, EC 30KW, montážní plošina SKYJACK, UAZ 469/ch, T-815/AD 28, požární tank SPOT 55, UDS 214, CAS 32, T-815/VN + vlek, dekompresní komora, SP-20D, SP-20, AVON s př. Motorem, LAND ROVER /spoj., prostředky malé ženijní mechanizace (PIONJAR apod.); dále: souprava OBLAK (meteostanice), odsunové pásové zdravotnické vozidlo OT-90 AMB-S, Land Rover 130 AMB

V ukázkách vedení historického boje na téma „Hranice – září a říjen 1938“ bude účinkovat kolem dvaceti kusů velké vojenské historické techniky – motocykly, štábní a nákladní vozidla, obrněná vozidla kolová a kolopásová. Aktivně se zúčastní také čs. lehký tank LT vzor. 38 – unikátní exponát ze sbírek Vojenského technického muzea Lešany.

V době od 20. 8. do 22. 8. 2004 budou veřejnosti přístupné:

• Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda – ojedinělá kulturní památka ČR (v lesním masivu nad Těchonínem – nejkratší přístup ze Suchého Vrchu). Dne 21. 8. 2004 bude zřízena zvláštní autobusová linka: Králíky – Bouda
• Pěchotní srub K – S 5 „U potoka“ (u Dolní Moravy), Pěchotní srub K – S 8 „U nádraží“ (u Červeného Potoka), Dělostřelecká pozorovatelna K – S 12b „Utržený“ (nad Červeným Potokem), lehký objekt vz. 37 č. 111, č. 112, č. 113, č. 24 a č. 25, dále pěchotní srub K – S 14 „U Cihelny“, Vojenské muzeum Králíky (vše u silnice Králíky–Prostřední Lipka), pěchotní srub K – S 15 „U lípy“ (západně Vojenského muzea Králíky); Vojenské muzeum Lichkov – pěchotní srub K – S 32 „Na růžku“ (jižní okraj Lichkova), pěchotní srub K – S 36 „Pod Adamem“, Pěchotní srub K – S 37 „Na rozhledně“, lehké objekty vz. 37 č. 35 a 36 (vše nad Petrovičkami) a pěchotní srub K – S 46 „V zátiší“ (východně Českých Petrovic).
• Vojenské muzeum Králíky (VMK) – těžká bojová technika, zbraně, munice, vojenská výstroj, expozice čs. armády a expozice věnované osobnosti armádního generála Ludvíka Krejčího a brigádního generála Bohuslava Fialy, československému opevnění z let 1935–38
• Městské muzeum (jen pátek a sobota) – historické expozice, regionální tématika, přírodniny a další.

Akce CIHELNA je velký svátek všech příznivců armády,
vojenské historie a čs. opevnění.
Nenechte si ujít návštěvu této události!

Pořadatelé chystají řadu atrakcí a překvapení, o kterých bude postupně přípravný štáb akce CIHELNA veřejnost informovat. Aktuální informace, upřesnění, detaily a informace o případných změnách budou k dispozici na internetových adresách http://www.armyfort.com.
Týden před akcí získáte aktuální informace na tel. čísle 465 632 466 (TIC čs. opevnění při VMK).

Tiskové konference k akci „Den Sil podpory a výcviku CIHELNA 2004 Králíky“ proběhnou: dne 21. 6. 2004 v sídle kraje, v měsíci srpnu v Králíkách. Datum konání tiskové konference v Králíkách bude zveřejněno.

22.5.2004|