Podívejte se jaký byl bojový a výcvikový rok 2003 jednotky 5.Gebirgsjäger division 85.Regiment

HLÁŠENÍ ŠTÁBU 5.HORSKÉ DIVIZE O BOJOVÉM NASAZENÍ
85. PLUKU V ROCE 2003

18. – 20. dubna “Ausbildung Grulich” (cvičení Králíky) – družstvo během dne nacvičovalo útoky na pěchotu nepřítele z bojového vozidla SdKfz 251, střelbu z protitankových zbraní a zdravotní přípravu. Den byl zakončen večerním bojovým cvičením se zaměřením na vyhledání nepřítele v terénu.

 

8. května – “Od útlaku ke svobodě” – Praha – Bráník – při přiblížení se k vesnici někde na českém pohraničí je kolona napadena povstalci z řad civilního obyvatelstva a četnictva, načež jsou po krátkém boji zpacifikováni. Na to přijíždí motospojka se zprávou, že zadní voj kolony se dostal do kontaktu s postupujícími jednotkami Rudé armády. Dochází k zaujmutí kruhové obrany v čele s tankem Pz.Kpfw IV podporovanému obrněným vozidlem SdKfz 222. Nastává zdrcující dělostřelecká příprava nepřítele, po které přichází mohutný útok. I když se protitankovému týmu podaří pomocí panzerschrecku zneškodnit jeden z útočících tanků T-34, sovětské tankové klíny podporované pěchotou protínají obranu, která se po tuhém a nelítostném boji bortí a dochází ke kapitulaci německých jednotek.

10. května – “Bailey Bridge” Hradec Králové – regiment se podílel spolu s ostatními jednotkami Wehrmachtu, Luftwaffe a zbraní SS na obranných bojích proti postupující Rudé armádě.

 

 

 

13. června “Vylodění” – spolu s divizí „Grossdeutschland“ obrana invazní pláže před vyloďujícími se britskými 4th Batt. Of Musketeers a Skotskými Fusilliery.Marné pokusy zlikvidovat nepřítelem vybudované předmostí, postupný ústup do dalších obranných postavení a po boji muže proti muži zbytky obránců pochodují za zvuků dud do zajetí.

 

 

12. – 13. července “Vlak” – nasazeni se 4. SS btl. „Der Führer“ jako doprovod železničního transportu směřujícího na frontu. Na úseku trati mezi obcemi Sázava – Přibyslav vlak přepaden partyzánským oddílem Mistra Jana Husa. Po krátkém boji partyzáni zneškodněni.

 

 

22. – 23. srpna “Cihelna” – obrana pevnostního pásma na předměstí Moravské Ostravy. Zadržování postupu 4. ukrajinského frontu a 1. čs. samostatné tankové brigády. Část regimentu obsluha 8.8 cm flaku a část jako motorizovaná pěchota na SdKfz 251.

 

 

31. října. – 2. listopadu. Výcvik – “Beskiden” – noční pěší přesun hornatým terénem, vyhledávání a likvidace nepřítele.

 

 

 

Zpracoval: Robi

19.2.2004|