Ořechovský recept na zimní akci “Korsunská kapsa 1944”

Vezmi prostor, který je určen pro paintballovou střelnici. Na ní nech rozházet různé bedny a mezi to umísti maketu zničeného děla a auta. Potom celý prostor popraš lehkou vrstvou bílého sněhu. Na takto připravený prostor umísti různě vysoké bariéry z pytlů. Máš-li takto připravené bojiště, stačí už jenom rozmístit pyrotechnické efekty a hurá do samotné ukázky.

Nyní vezmi cca sto vojáků v německých uniformách se zimními doplňky. Doporučuji doplnit tyto výstrojní součástky i zimním maskováním. Technika, jež je na německé straně zastoupena haklíkem z domácí kuchyně, nechť je natřena pěknou bílou barvou. A protože dobrého receptu na akci nedosáhneme bez použití vhodného protivníka, nesmíme zapomenout ani na sovětské vojáky. U nich dbej především na to, aby počet dosáhl většího poměru vůči Němcům, neboť jak známo, mrtvolky nám pěkně oživí bojiště. Do toho ještě zamíchej pár kulometů a automatických zbraní. Na závěr je potřeba ještě umístit nad celé bojiště zářivě čistou oblohu a lehký mrazík a máme vše připraveno pro vlastní pečení.

Samotný proces pečení nám ovšem může připravit i nemilá překvapení. Především si musí dát kuchař pozor na vznik takzvaných hluchých míst. Ty obvykle vznikají z nedostatečného secvičení, kdy jednotlivé ingredience jenom těžko hledají své časové umístění v ukázce. Pro tento případ radíme využít kvalitního komentátora. Ovšem zde doporučuji nešetřit, nesmí nám nastat situace, kdy se komentátor odmlčí, a to i ve chvílích, kdy nám děj mnoho neukazuje. Velkým úskalím pro mnohé tvůrce tohoto produktu je i časové zadání doby pečení. Pod záminkou naplnění třičtvrtěhodinového receptu, zpomalují pohyb jednotek a techniky aby, nedej bože, nedošlo k předčasnému konci akce. Zkušený kuchař ale dobře ví, že lepší je pikantní minutka než převařené makaróny. Celkové vyznění mohou také zkazit takzvané nesmrtelné jednotky, jejichž příslušníci odmítají padnout i přesto, že akce už skončila. Jejich bojová činnost je poněkud disharmonickou složkou v celkovém vyznění receptu akce.

A nyní jak dopadl pokus s uvařením chutné krmě v Ořechově. Všechny výše zmíněné ingredience byly pečlivě připraveny, i když na ruských vojácích by to chtělo ještě pár doplňků doladit. Přes dobrou přípravu celý výsledný produkt nedopadl k plné zákazníkově spokojenosti. Problémem byla od začátku malá dynamika všech zúčastněných složek. Právě proto nám vznikla při pečení hluchá místa, která bohužel právě komentátor nebyl schopen zaplnit. Ruská složka receptu se projevila jako málo pohyblivá, což přispívalo k určité strnulosti ukázky. Bohužel i na německé straně se pohybem příliš neplýtvalo. Výše zmíněných mrtvolek bylo pomálu a závěr byl právě díky nesmrtelným vojákům poněkud rozpačitý. Proto i přes dobré vstupní předpoklady nevznikl v Ořechově vynikající produkt, na který se nedá zapomenout, ale jenom výrobek průměrné kvality, který sice neurazí, ale ani nepřekvapí.

Co by poradil náš šéfkuchař kolegům z Ořechova? Zvážit změnu systém velení. Doporučujeme jednoho velitele u Němců a druhého u Rusů. Eliminovat velení dalších velitelských prvků v akci. Provést nácvik. A hlavně rozpohybovat bojiště. Ovšem zde uvedené rady platí pro 90% všech produktů, které nám česko-slovenský reenacting nabízí.

Michal Křišťál

Fotografie laskavě poskytla Michaela Wecker

FOTOGALERIE

14.2.2011|