Ohlédnutí za účastí 6.W.Btl. na akci Bílová 1945

Koncem roku 1944 a začátkem roku 1945 se na území Protektorátu Čechy a Morava začal prudce rozvíjet odboj proti německé okupaci. Německá branná moc se snažila ze všech sil omezit ozbrojený odpor. V okolí obce Bílová operovala koncem roku 1944 partyzánská skupina, jejíž početní stavy dosahovaly až 200 mužů. Skupina byla dobře vyzbrojena a její velitel byl poslán s Moskvy, aby koordinoval její činnost. Po té, co byla skupina lokalizována díky udání jednoho místního občana, byly uvolněny značné síly na její rozbití. Německé síly rozpoutaly teror, kterému padla za oběť většina stavení v obci Bílová. I přes náročný terén německé síly dosáhly svého cíle a dokázaly partyzánskou skupinu neutralizovat. Zbytky této odbojové skupiny se dočkaly konce války jako roztroušená ohniska odporu v beskydských kopcích. Tento rok se německé družstvo našeho klubu účastnilo akce, jež je pořádána jako vzpomínka na tyto události. Na základě vlastních zážitků jsme sestavili sérii hlášení, jež mohla znít v roce 1945 německým velením.

Každé akci vojenských jednotek předchází bojový rozkaz. Náš štáb se pokusil o sepsání rozkazu pro naší jednotku tak, aby popsaná situace zohledňovala stav v roce 1944 a 1945. Pro lepší představu jsme zde uvedli i rozkaz pro nadřízený stupeň, neboť ukazuje míru zpracování informace o protivníkovi a čtenáři, jež nemá zkušenosti s vojenskými dokumenty, dává možnost nahlédnout do systému velení.

Po vydání praporního rozkazu vydal velitel roty vlastní rozkaz. Většina údajů byla čerpána z rozkazu nadřízeného, ale nás bude zajímat především bod 2.2, kde budou rozděleny úkoly jednotlivým četám.
Po vydání tohoto rozkazu by se určené jednotky připravily na jeho provedení. A tak se naše jednotka, která představuje 1. četu 1. roty ocitá v prostoru Lokova a vydává se plnit úkoly. Během plnění úkolu pro přesun by se informace velitele zakládala pouze na radiových depeších od podřízených jednotek. Před akcí obdržel spojař jednotky jednoduchý šifrovací klíč, kde byly hlavní názvy změněny.

 

9:00 Jehla zde Havran. Dosaženo bodu 1. Navázán kontakt se Stonožkou. Stonožka
vyráží směr Zvonice.
10:00 Jehla zde Havran. Zahajuji přesun směr Zvonice. Předpokládaný kontakt se
Stonožkou 11:00.
11:00 Jehla zde Havran. Dosaženo bodu 2. Stonožka před námi. Cesta sjízdná pro
techniku. Zahajuji výstup na Zvonici. Předpokládaný čas dosažení zvonice 13:00.
13:00 Jehla zde Havran. Nacházíme se asi 2 km před zvonicí. Terén náročný pro lyže.
Vhodný pro pěší přesun. Nepodařilo se navázat kontakt se Stonožkou.
Předpokládaný čas dosažení Zvonice 14:00.
14:45 Jehla zde Havran. Dosažena Zvonice bez kontaktu s Rudým. Terén před Zvonicí
nevhodný pro lyže. Stonožka je před námi ve směru Kaple. Všude klid.
15:45 Jehla zde Havran. Dosažena Kaple bez známek Rudého. Pokračujeme směr
Klášter. Terén začíná být špatně schůdný bez lyžařského vybavení.
16:30 Jehla zde Havran. Dosaženo Bodu 3. Terén vhodný pro lyže. Bez známek Rudého.
Stonožka stále před námi.
17.15 Jehla zde Havran. Dosaženo Kláštera. Navázán kontakt se Stonožkou. Rudý
nenalezen. Příští kontakt zítra 8:00.
8:00 Jehla zde Havran. Vyrážíme z Kláštera spolu se Stonožkou. Počasí výborné. Terén
vhodný pro lyže. Noc klidná. Předpokládaný čas dosažení Kamen v 10:00.
10:00 Jehla zde Havran. Dosáhli jsme Kamen. Kontakt s Rudým nebyl navázán. Prostor
čistý. Jehla konec.

Po skončení akce vypracoval velitel 1. čety souhrnné hlášení o průběhu bojové operace:

Na závěr snad jen krátká noticka z dobových novin “Národní politika” a několik fotografií:

Zapsal Michal Křišťál
Korektor Václav Trup

12.2.2010|