Nové video Cigaretka

Cigaretka
The Cigarette

Kouříte? Ano? Pak jistě znáte tu neodbytnou chuť dát si alespoň jednu, jedinou cigaretu. Ale buďte opatrní, může to být nebezpečné! Náš další film pojednává právě o jedné takové cigaretce narychlo vykouřené na stráži kdesi na zdánlivě klidném úseku východní fronty…
Prosíme, omluvte zhoršenou kvalitu archivní filmové kopie.

Video je ve formátu avi (3,3 MB – kodek DivX).

Are you smoker? Yes? Than you must know this persisten flavour to smoke. Only one, one cigarette right now! But be wary, it could be dangerous! Our next film is discoursing about one of thoose cigarettes, fast smoked on the watch somewhere in the Eastern front… Remember, enemy never slept.
We are sorry for bad quality of archival film copy.

Video is in avi format ( 3,3 MB – codec DivX ).

3.9.2001|