Kompletní informace o akci CIHELNA 2003

„Den Sil podpory AČR – CIHELNA 2003 Králíky“
ve dnech 22. až 24. srpna 2003
pořádanou pod záštitou hejtmana Pardubického kraje

• akce je připomínkou 58. výročí osvobození Československa spojeneckými vojsky a ukončení II. světové války a je součástí soustředěného odborného výcviku Sil podpory AČR
• je to mimořádná společenská událost – největší společná akce AČR, civilních subjektů a klubů vojenské historie mimo vojenské výcvikové prostory
• největší akce s tématem „Ostravská operace – jaro 1945“
• vzpomínková vojensko-historická akce s nejbohatším doprovodným programem
• akce, při níž je možné navštívit nejvíce zpřístupněných objektů čs. opevnění z let 1935–1938 a vidět velké množství historické i současné výzbroje a bojové techniky

Časový plán ukázek a kulturního programu

22.–24. 8. 2003

Pro návštěvníky budou přístupna všechna muzea a památníky čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti, muzea sjednotila a prodloužila provozní dobu. Navštívit bude možné:
Pěchotní srub K – S 5 „U potoka“ (u Dolní Moravy), Pěchotní srub K – S 8 „U nádraží“ (u Červeného Potoka), Dělostřeleckou pozorovatelnu K – S 12b „Utržený“ (nad Červeným Potokem), lehké objekty vz. 37 č. 111, č. 112, č. 113, č. 24 a č. 25, pěchotní srub K – S 14 „U Cihelny“ a Vojenské muzeum Králíky (vše u silnice Králíky–Prostřední Lipka), pěchotní srub K – S 15 „U lípy“ (západně Vojenského muzea Králíky), Muzeum čs. opevnění – dělostřeleckou tvrz Bouda (v lesním masivu nad Těchonínem – na 23. 8. 03 zřízena zvláštní autobusová linka Králíky–Bouda); Vojenské muzeum Lichkov – pěchotní srub K – S 32 „Na růžku“ (jižní okraj Lichkova), pěchotní srub K – S 36 „Pod Adamem“, Pěchotní srub K – S 37 „Na rozhledně“, lehké objekty vz. 37 č. 35 a 36 (vše nad Petrovičkami) a pěchotní srub K – S 46 „V zátiší“ (východně Českých Petrovic).

22. 8. 2003

14:00–17:00 Veřejný generální nácvik na předváděcí ploše
18:00–22:00 Kulturní večer na Velkém náměstí v Králíkách
(vystoupí: Posádková hudba Olomouc, mažoretky DIXI Stonava, Šermířská a divadelní společnost „Zikmunda Wintera“, Lidový umělecký soubor písní a tanců s cimbálovou muzikou, Folk&country skupina „Cugrunt“)

23. 8. 2003

ZAHÁJENÍ
08:45–09:15 ranní koncert PH OLOMOUC na Velkém náměstí v KRÁLÍKÁCH
10:00–10:30 zahájení – vztyčení vlajky, státní hymna, vystoupení starosty města, hejtmana Pardubického kraje, velitele Sil podpory AČR a hostů
10:00–10:30 seskok výsadkářů s vlajkami

PREZENTACE KLUBŮ VOJENSKÉ HISTORIE A HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK
10:30–11:30 ukázka historického vedení boje „Ostravská operace 1945“
11:30–11:45 boj zblízka AČR, historická jednotka – cviky se zbraní

PREZENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
11:45–12:15 záchranné práce

PREZENTACE AČR
12:15–12:20 průlet L159
12:20–12:50 ukázka činnosti zvz
12:50–13:00 druhý seskok výsadkářů

PREZENTACE HOSTŮ
13:00–13:30 prezentace leteckých prostředků
prezentace OKD Doprava

DEMONSTRAČNÍ JÍZDY A PREZENTACE
13:30–14:15 historická vozidla a jednotky, moderní technika AČR
14:15–14:30 letová ukázka bitevního vrtulníku Mi 24

PREZENTACE KLUBŮ VOJENSKÉ HISTORIE A HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK
14:45–16:15 historická vozidla a jednotky, moderní technika AČR

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ AKCE
16:30–17:00 – nástup všech účastníků, předání diplomů a povýšení vojáků v záloze
– závěrečný průlet leteckých prostředků
– sejmutí vlajky

Kromě normálních expozic budou navíc při příležitosti akce CIHELNA 2003 probíhat tyto zvláštní akce:
K – S 5 „U potoka“
– setkání s pamětníky, členy původních osádek
– výstava Zbraně v opevnění
– sbírka pevnostní optiky
– dobově uniformovaní průvodci
– ukázky chodu agregátu ve strojovně
– nová expozice Poválečné opevnění – plány a trojrozměrné exponáty včetně vybaveného LO vz. 37 XXXVI/A-120, č. 49 z doby reaktivace opevnění v 50. letech 20. století
– nově zrekonstruovaná střední část objektu se zvonem pro těžký kulomet

K – S 8 „U nádraží“
– ukázky a exponáty 51. základny chemického vojska Liberec – technika z operací v Kuvajtu!
– dynamické ukázky (45 minut po ukončení bojových ukázek na hlavní ploše)
– ukázky repliky pevnostního kanónu vz. 36

Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda
– zvláštní autobusová linka zajišťující dopravu na trase Králíky–Bouda
– rozšířené kompletní prohlídky (interiér 4, exteriér 5 srubů, kompletní podzemí)
– část průvodců v dobových uniformách
– výstava pěchotních zbraní
– expozice pevnostních pancířů
– kompletní nabídka publikací a videokazet s tématem opevnění
– základní občerstvení

Nádrží ČD v Králíkách
Salónní vagón presidenta T. G. Masaryka

Aktuální informace o akci najdete na adrese: www.armyfort.com, www.cihelna.kgb.cz, nebo www.militaryclub.info
Informace o Králické pevnostní oblasti a poskytovaných službách návštěvníkům jsou umístěny na adrese: www.armyfort.com a jsou průběžně aktualizovány.
Čtrnáct dnů před konáním akce je možné získat nejaktuálnější informace, nebo odpovědi na dotazy, na telefonním čísle 465 632 466 (TIC čs. opevnění ve Vojenském muzeu Králíky).
Na příjezdech do města Králíky budou v sobotu 23. 8. 2003 zřízena záchytná parkoviště. Až na předváděcí plochu nelze přijet automobilem, od parkovišť počítejte 5 až 20 minut pěší chůze.
Prostor ukázky bude zajišťován bezpečnostní službou, vstupenky je nutno mít stále při sobě.
Vstupné celodenní na sobotu: děti do 15 let 40,- Kč, dospělí 80,- Kč, rodinná vstupenka 200,- Kč /2 dospělí a max. 3 děti/ (platí pro program a ukázky na předváděcí ploše u pěchotního srubu K – S 14 „U Cihelny“).
Vstupné na veřejnou generálku v pátek je poloviční.
V muzeích platí místní vstupné, nikoliv shora uvedené vstupenky (vstupné je různé dle lokalit, pohybuje se od 5 do 50,- Kč za dospělou osobu podle rozsahu prohlídky, nebo bývá dobrovolné).
V sobotu bude zvláštní autobusová linka přepravovat zájemce na dělostřeleckou tvrz Bouda (největší rozsah prohlídek pevnostního podzemí v ČR), z Králík až ke vchodovému srubu tvrze.
Pro návštěvníky bude zajištěno občerstvení přímo na předváděcí ploše a ve městě Králíky, v menší míře i na dalších přístupných lokalitách.

Za přípravný štáb akce CIHELNA 2003
Ing. Martin Ráboň

24.7.2003|