Informace o připravované akci “CIHELNA”

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
MĚSTO KRÁLÍKY
SPOLEČNOST ARMY FORT, s. r. o.
KLUBY VOJENSKÉ HISTORIE A HISTORICKÉ VOJENSKÉ JEDNOTKY

pořádají pod záštitou hejtmana Pardubického kraje
Ing. Romana Línka

akci
„Den Sil podpory a výcviku CIHELNA 2004 Králíky“
ve dnech 20. – 22. srpna 2004

Hlavní program pro veřejnost proběhne v sobotu
21. srpna 2004

• Největší společná akce AČR, civilních subjektů, Klubů vojenské historie a sběratelů militárií mimo vojenské výcvikové prostory
• Jedna z nejnavštěvovanějších akcí s tématem vojenské historie v ČR
• Akce, při níž je možné navštívit nejvíce zpřístupněných pevnostních objektů z let 1935–38
• Vzpomínková vojensko-historická a společenská akce s nejbohatším dopro-vodným programem

• Program:

Pátek 20. 8. 2004
• Veřejná generálka historické ukázky boje o čs. opevnění (na ploše u srubu K – S14 U Cihelny)
• Kulturní program (Velké náměstí v Králíkách)

Sobota 21. 8. 2004
(na ploše u pěchotního srubu K – S14 U Cihelny)
• Slavnostní zahájení akce: koncert Posádkové hudby Hradec Králové, státní hymna, slavnostní vztyčení vlaky, seskoky armádních výsadkářů, pozdrav návštěvníkům akce
• První (dopolední) historická ukázka boje o čs. opevnění s dobovou výstrojí, výzbrojí a taktikou, s tématem „Září a říjen 1938“
• Ukázky boje z blízka MUSADO, ukázka činnosti Integrovaného záchranného systému, slanění z vrtulníku, ukázka bojových možnosti těžké vojenské techniky a záchranné techniky, ukázky letecké techniky
• Přehlídka vystavovatelů
• Představení dobových vojenských jednotek, ukázky dobové vojenské techniky a techniky AČR
• Letová ukázka bitevního vrtulníku
• Druhá (odpolední) historická ukázka boje o čs. opevnění s dobovou výstrojí, výzbrojí a taktikou, s tématem „Září a říjen 1938“
• Slavnostní ukončení akce

V době od 20. 8. do 22. 8. 2004 budou veřejnosti přístupné:

• Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda – ojedinělá kulturní památka ČR (v lesním masivu nad Těchonínem – nejkratší přístup ze Suchého Vrchu). Dne 21. 8. 2004 bude zřízena zvláštní autobusová linka: Králíky – Bouda
• Pěchotní srub K – S 5 „U potoka“ (u Dolní Moravy), Pěchotní srub K – S 8 „U nádraží“ (u Červeného Potoka), Dělostřelecká pozorovatelna K – S 12b „Utržený“ (nad Červeným Potokem), lehký objekt vz. 37 č. 111, č. 112, č. 113, č. 24 a č. 25, dále pěchotní srub K – S 14 „U Cihelny“, Vojenské muzeum Králíky (vše u silnice Králíky–Prostřední Lipka), pěchotní srub K – S 15 „U lípy“ (západně Vojenského muzea Králíky); Vojenské muzeum Lichkov – pěchotní srub K – S 32 „Na růžku“ (jižní okraj Lichkova), pěchotní srub K – S 36 „Pod Adamem“, Pěchotní srub K – S 37 „Na rozhledně“, lehké objekty vz. 37 č. 35 a 36 (vše nad Petrovičkami) a pěchotní srub K – S 46 „V zátiší“ (východně Českých Petrovic).
• Expozice Vojenského muzea Králíky (těžká bojová technika, zbraně, munice, vojenská výstroj a expozice věnované osobnosti armádního generála Ludvíka Krejčího a brigádního generála Bohuslava Fialy, československému opevnění z let 1935–38
• Městské muzeum (jen pátek a sobota)

Akce CIHELNA je velký svátek všech příznivců vojenské historie a čs. opevnění.

Pořadatelé chystají řadu atrakcí a překvapení, o kterých bude postupně přípravný štáb akce CIHELNA veřejnost informovat. Aktuální informace, upřesnění, detaily a informace o případných změnách budou k dispozici na internetových adresách http://www.armyfort.com nebo www.cihelna.kgb.cz.

11.3.2004|