Fotoarchív Velké války WW1 – výzva ke spolupráci

VHK Erika Brno začal spolupracovat s tvůrcem zajímavé stránky
Photos of the Great War (World War One Image Archive) panem Rayem Mentzerem.
Tato stránka, jak to již vyplývá z jejího názvu, je vlastně obrazovým archivem naskenovaných původních fotografií, snímků z dobového tisku a publikací o 1. světové válce. Autor si klade za cíl shromáždit co nejvíce snímků, aby nikdo a nic nebylo zapomenuto.
Proto Vás vyzýváme – pokud máte ve svých sbírkách nebo v pozůstalostech po svých příbuzných fotografie, pohlednice, atd. z období 1. sv. války, připojte se k našemu snažení.

1.10.2000|