Expedice Karpaty 1995

V srpnu 1995 uspořádali členové VHK Erika Brno sekce Východ již druhý ročník pátrací expedice s pracovním názvem “Karpaty 95”.
Stejně jako v roce 1994 jsme pokračovali v průzkumných pracích na nejzachovalejším bojišti první světové války v Evropě – v karpatských průsmycích, na bývalých východních hranicích Repubilky Československé. Záštita Velvyslanectví Ukrajinské republiky a podpora pana Vladislava Jarého, majitele vojenského muzea, nám umožnily podniknout výzkum ve větším měřítku a s lepším materiálním zabezpečením než v roce 1994.
Cílem se stalo území od Jablonického průsmyku směrem na západ. Průzkum jsme zahájili na hoře Čorná Kleva (1719 m n. m.) – na jednom z klíčových bodů rakouskouherské obrany. Již během výstupu jsme míjeli pozůstatky staveb týlového zabezpečení, vojenských cest a ubikací.

Vrchol hory byl pokryt spletitou sítí obranných a spojovacích zákopů, palebných postavení pro kulomety i horské kanóny, podařilo se nám nalézt podzemní kryt se zbytky kamínek a torzem vybavení. Množství nábojnic Mannlicher, ležících na povrchu i mezi kameny tvořícími předprsně zákopů, svědčilo spolu s dalšími nálezy o urputnosti zdejší obrany.
Nálezy: Nábojnice 203mm a 76mm, náboje do pušek, polní lahev, část polních kamínek atd.Naše další cesta vedla po obranné linii k 15 kilometrů vzdálenému Jablonickému průsmyku. S klesající nadmořskou výškou jsme se dostali do pásma hustých pohraničních lesů. Zde začaly přibývat nálezy osobního charakteru polní lopatky, jídelní misky, skleněné láhve, ženijní nářadí a samozřejmě opět množství ostnatého drátu, oddělujícího obě znepřátelené strany. Na některých lokalitách se daly dobře vypozorovat průniky ruských hlídek do rakouskouherského předpolí. Boje na krátkou vzdálenost jsou dokumentovány nálezy ručních granátů a zbytky osvětlovacích raket. Mělké ruské okopy s napáskovanými náboji Mosin byly jen asi 30 metrů od prvních rakouských zákopů s nepoužitými bedničkami puškové munice. O výsledku tohoto místního střetu se můžeme jen dohadovat.
Závěr naší výpravy patřil průzkumu tzv. Arpádovy linie. Toto postavení bylo budováno na obranu Jablonického průsmyku a bylo obsazeno převážně maďarskými vojsky. Linie byla kozáky proražena již na podzim 1914 a i když byla posléze opět dobyta Maďary, v současné době je téměř neidentifikovatelná.

Nejvýznamnějším nálezem expedice se stal objev kosterních pozůstatků ruského vojína, ke kterému došlo při průzkumu v “zemi nikoho”. Podle osobních předmětů a místa nálezu lze usuzovat, že tento mladý život uhasl při návratu od jediného pramene vody v okolí. Poloha studánky na linii dotyku dávala tušit, že toto místo bylo svědkem nejednoho dramatu.

Vzhledem k tomu, že toto bojiště i přes svůj význam není příliš známo, uvítáme jakékoli informace týkající se bojů v tomto prostoru.

P. Březina, D. Urbánek VHK Erika Brno – sekce Východ

FOTOGALERIE

21.8.2000|