Dolní Vilémovice a (post)Vzpomínka na Jana Kubiše

Jsou místa, kam se vracíme, jsou místa, kam se vracíme rádi a je místo, kam se vracíme nejraději. Ano, jsou to Dolní Vilémovice, rodiště Jana Kubiše, které jsou doslova spojeny s historií našeho klubu. Poprvé jsme měli tu čest držet čestnou stráž u pomníku padlých v roce 2003, od té doby se do Vilémovic pravidelně a rádi vracíme.

Bohužel zrovna v letošním významném roce mnoha 80. výročí spojených s první vlnou výsadků do protektorátu nám nebylo dopřáno se oficiální Vzpomínky na Jana Kubiše zúčastnit, protože sobotní termín kolidoval s akcí věnovanou operaci Silver A v Senicích. Přesto jsme se ale nehodlali vzdát a Vilémovice vynechat. Slovo dalo slovo a v neděli 26. června nás před rodným domem čekali naši přátelé v čele s bývalou starostkou Jitkou Boučkovou. Setkání to sice bylo neformální, ale o to příjemnější. S Drsňákem zaparkovaným před vraty a pod pobaveným pohledem busty Jana Kubiše byl improvizovaný piknik ve stínu lípy symbolickým vyvrcholením naší třídenní „road tour“ po vzpomínkových akcích spojených s událostmi válečného roku 1942.

Moc děkujeme za možnost být s vámi a těšíme se na shledanou.

Text a foto Petr Březina

FOTOGALERIE

23.12.2022|