Dobové fotografie z osvobozování Ostravy

Redakci našeho internetového občasníku se podařilo získat několik dobových fotografií z bojů na ostravsku v roce 1945. První fotografie zachycují zřejmě jednotku WH strážící polní letiště, na několika dalších je pak německá cyklospojka a série končí čtyřmi fotografiemi z tvrdých bojů.

Další osud autora fotografií nám není znám, ale vzhledem k tomu, že na posledních dvou snímcích obávané tanky T34 proráží německou frontu a finální záběr ukazuje zákop už obsazený sovětskou pěchotou, nebyl jistě záviděníhodný. Nelze než obdivovat zarputilost s jakou fotografoval doslova do poslední vteřiny…

12.12.2005|