Den vojenské historie Modřice se blíží!

Den vojenské historie Modřice 2013
Rumunsko 1944

Již tradiční setkání přátel vojenské historie v Modřicích u Brna proběhne tento rok v sobotu 25. května 2013. Jak už je v na akci v Modřicích zvykem, uvidí diváci dvě vojensko-historické bojové ukázky. První z nich se bude věnovat málo známým bojům na rumunských hranicích v roce 1944. Kromě sovětských a německých vojáků zde budou k vidění i rumunské a maďarské jednotky, jež se těchto bojů účastnily. Na bojišti nebude, stejně jako každý rok, chybět ani technika a zbraně všech zúčastněných států.

Během hlavní přestávky proběhne komentovaná přehlídka zbraní a uniforem z druhé světové války.

Náplní následující bojové ukázky bude, jak si již mohli diváci na našich ukázkách zvyknout, netradiční téma související s druhou světovou válkou. Tento rok bychom rádi předvedli boje sovětských vojáku s ukrajinskými separatisty, jež jsou u nás známí spíše jako Banderovci. Zajímavostí bude i období, do kterého chceme zasadit tuto ukázku, a to do několika let po oficiálním skončení druhé světové války, kdy na území dnešního ukrajinského státu probíhaly těžké boje mezi výše zmíněnými jednotkami. Vzhledem k tomu, že o podobnou tematiku se u nás zatím na vojensko-historických ukázkách nikdo nepokusil, bude se jednat přinejmenším o českou premiéru.

INFORMAČNÍ WEB AKCE

PROGRAM AKCE:

Pátek 24. 5. 2013
10:00 – 13:00
Tematický program pro základní školy “Druhá světová válka”
(Ukázky uniforem, zbraní a dobové techniky spolu s odborným výkladem)

Sobota 25. 5. 2013
12:00 – 14:00
Dobový život ve vojenských leženích obou zúčastněných armád
14:00 – 15:00
Bojová ukázka “Rumunsko 1944”
(Hlavní bojová ukázka s tématikou těžkých bojů v Rumunsku roku 1944)
15:00 – 15:30
Ukázky uniforem a zbraní jednotlivých bojujících armád
15:30 – 16:15
Druhá bojová ukázka “Banderovci”

VIDEOUPOUTÁVKA

 

24.4.2013|