Den uniformovaných sborů Kroměříž 2017

Na pozvání Technického muzea Brno jsme se v říjnu 2017 zúčastnili s naším historickým pásovým transportérem Universal Carrier Mk.III “Drsňák” pravidelné akce Den uniformovaných sborů, pořádané na Hanáckém náměstí v Kroměříži spolkem Biskupští manové, městem Kroměříž a TM Brno. Kromě armád z různých dějinných epoch zde byly k vidění i uniformy hasičů, celníků, policistů i četníků.

My jsme představovali příslušníky průzkumné čety motopraporu Československé samostatné obrněné brigády z doby obléhání přístavu Dunkerque na přelomu let 1944/45. Kromě “Drsňáka” byl na akci přítomen i další historický pásový stroj, replika tančíku československé výroby Praga AH-IV-R v markingu Rumunské královské armády. Po statické prezentaci měli pak diváci možnost vidět oba stroje i během dynamické ukázky na blízkém polygonu, “Drsňáka” pak i při průjezdu centrem města, což byl zážitek nejen pro ně, ale i pro nás.

Akci zpravodajsky pokrýval Český rozhlas, který celý den vysílal ze svého mobilního studia na náměstí v rámci pořadu Dvojka na cestách. Interview s moderátorem Václavem Žmolíkem o historii našeho carrieru nám následně přineslo nejpříjemnější překvapení dne, setkání s panem Pečinkou, který slyšel náš rozhovor v rádiu, opustil sobotní oběd a jel 50 kilometrů daleko jen proto, aby se s námi setkal.

Pan Jan Pečinka je totiž skaut tělem i duší, který měl to štěstí, že se v 90. letech setkal na Jamboree v Holandsku osobně s Otmarem Olivou st., otcem známého sochaře téhož jména, také skautem a v době války příslušníkem československé zahraniční armády a velitelem obrněného transportéru Universal Carrier číslo T340185 s nápisem SKAUT-JUNÁK na blatníku, čili našeho “Drsňáka”! Právě o této zajímavé historii vozidla a jeho osádky jsme hovořili v rozhlase a pan Pečinka nám obratem přivezl ukázat starou skautskou kroniku z roku 1994 s přípisem a vlepenou fotografií Otmara Olivy i jeho carrieru po příjezdu do Československa na jaře 1945. Svět je prostě malý, média mocná a přesně taková setkání dávají našemu snažení o připomenutí vojenské historie smysl.

Bylo to velmi příjemné setkání s noblesním pánem a hezká tečka za povedenou akcí. Děkujeme organizátorům za pozvání i perfektní zázemí a těšíme se na další ročník.

Petr Březina

FOTOGALERIE

6.3.2018|