CIHELNA 2003

Po jednoroční přestávce, způsobené povodněmi, se konala akce Cihelna. Letošní bojová ukázka byla situována do roku 1945. Měla znázornit bojové operace které se udály na sklonku druhé světové války v prostoru Ostravska.
Ukázka byla, co do počtu nasazené techniky, jednou z největších jaká byla letos v ČR uspořádána. Velkou pomoc při realizaci akce poskytla Armáda ČR, která se také mezi sobotními ukázkami prezentovala tím nejlepším co se v současné době v armádě nachází. Armáda také zajistila ubytování historických vojsk v „humanitární základně“.
Našemu klubu letos připadla především úloha velení dobově uniformovaných německých vojsk v boji. Z dobových družstev VHKEB se akce se účastnili tři: ruské – průzkumný oddíl 32. dálně – východní střelecké divize, německé – Grossdeutschland a německé 5.Gebirgsjäger division 85.Regiment. Ruské družstvo předvedlo především tankový desant, německé družstvo 5.Gebirgsjäger division 85.Regiment tvořilo obsluhu 88mm plk a družstvo Grossdeutschland plnilo úlohu velitelského družstva (komando abteilung).

Bojová akce probíhala takto:
Německá motorizovaná kolona ustupuje před postupující Rudou armádou. V čele kolony jedou motocykly a osobní automobily. Nenadálý nálet sovětského letectva kolonu rozpráší. Lehké síly se snaží spasit útěkem do nedalekého remízku u srubu, kolona náklaďáků je vydána napospas ruským kulkám a bombám. Přímý zásah dostane nákladní automobil s municí, který se v mžiku stane kouřícím vrakem. Za pomocí polních četníků a velitelů se podaří zvládnou paniku na německé straně. Vojáci znovu nastoupí do vozidel a zbytek kolony dojede do postavení u pevnosti, kde pěchota sesedá a obsazuje zákopy. Německé síly kryje zadní voj tvořený Sdkfz 251 a Sdkfz 222. Je tlačen ruským průzkumem. „Hakl“ má poruchu a tak do protiútoku vyráží „222“, aby zahnala dotírající Rusy. Poruchu se podaří opravit a zadní voj spěšně ustupuje za srub.
Německou obranu tvoří srub a zákopy v jeho okolí. Dalším opěrným bodem je 8,8cm PLK. Na scénu se dostává první T-34, který tvoří pancéřový průzkum. Přesná rána z „88“ ho zastavuje, ale to už se poblíž děla objevuje ruská pěchota na motorkách a automobilech, která je podporována lehkým obrněným vozidlem BA-64. Ruští vojáci se po krátkém, ale krutém boji zmocní děla a snaží se ho použít proti srubu. Proto je veleno dvěma narychlo sestaveným německým úderným skupinám, aby ho dobyly zpět. Zajatci První, pěší skupina, má především vázat nepřátelské síly, zatímco druhá, pancéřová tvořená starými známými: „haklem“ a „222“ má udeřit z boku. Akce se zdaří, „88“ je znovu dobyta, ale v tom udeří ruský tankový klín. Lehce si poradí s haklem a proto 222 na nic nečeká a na plný plyn opouští bojiště. Obě úderné skupiny jsou ztraceny, zejména proto, že ruští vojáci zničili závěr 88mm děla a tak se jednotliví vojáci a skupinky snaží probít se zpět ke srubu. První tank se příliš vzdálil od pěchoty a tak se stává obětí chladnokrevného veterána, který jej ničí panzerfaustem. Další tank vjel do minové pole, ve kterém exploduje na mině a rozzuřená německá pěchota doráží posádku v boji z blízka. Poslední tank objíždí kritická místa velkým obloukem za neustálé palby.
Mezitím ruská pěchota přisunuje další palebné prostředky. Několik minometů a především obávané dělo ZIS 76,2mm „račbum“, kterým okamžitě ostřeluje pevnost. Stejně by to na pevnost nestačilo a je povoláno těžké dělostřelectvo a ženisté. Po devastující palbě nastupuje ruská pěchota k závěrečnému útoku. Musí se sice důkladnou německou obranou propracovávat metr po metru, ale přes obrovské ztráty nakonec dosáhne konečného a definitivního vítězství.

Zpracoval:Jiří Kučera

Fotografie z akce poskytnul MedWěd

FOTOGALERIE

23.9.2003|