Bojová ukázka pro kurzy základní přípravy u výcvikové základny Vyškov s tématem „Československá armáda v roce 1938“

Na začátku tohoto roku vznikla myšlenka předvést budoucím vojákům z povolání v rámci kurzu základní přípravy u výcvikové základny Vyškov něco z historie České, respektive Československé armády.
Tento nápad vznikl po diskuzi s tehdejším velitelem Výcvikové základny Vyškov podplukovníkem ing. Jaroslavem Roučkou. Nynější velitel podplukovník ing. Jozef Michl si i přes své pracovní vytížení na nás našel čas a po projednání této myšlenky jsme u něj našli plnou podporu.
Po dohodnutí termínu (27.6.2007) a místa pro předvedení ukázky jsme se vrhli do přípravy akce. Po obhlídce terénu jsme se rozhodli, že předvedeme neklidné září 1938 v československém pohraničí. Pro tuto akci jsme spojili své síly s Historicko-vojenským klubem “Hraničářský Pluk 6” a klubem „Četnická stanice Brno“.
Našim cílem bylo předvést společný boj příslušníků Československé armády a četníků proti bojůvkám Freidkorpsu. Přestože tyto boje byly mnohde a mnohdy velmi tvrdé a padlo při nich několik desítek vojáků a příslušníku četnictva, mnoho se o nich neví. Jednotky Československé armády a dalších ozbrojených složek byly vystaveny tvrdým útokům dobře organizovaného a vycvičeného protivníka. Oddíly Freikorpsu měly širokou podporu tehdejšího Německa, byly dobře vyzbrojeny – nechyběly jim například kulomety či samopaly a navíc využívaly toho, že akce Československé armády byly svázány politickými podmínkami tehdejší vlády, která se snažila nezadat důvody k obviňování z provokací. Na závěr ukázky jsme se snažili předvést odhodlání vojáků a četníků bránit vlast a kruté zklamání, které přišlo s „Mnichovskou zradou“.
Přesto, že jsme na přípravu neměli mnoho času, prostředků ani lidí a ke všemu nás i trochu zklamala technika, se nám, podle bezprostředních ohlasů, tento záměr podařilo realizovat. Vojáci z kurzů základní přípravy si mohli udělat docela jasný obraz o tom, co se v září roku 1938 v pohraničních oblastech dělo. Navíc měli možnost podívat se na dobové uniformy, výstroj a výzbroj tehdejších příslušníků Československé armády i jejich případného protivníka – vojáků Wehrmachtu.
Podle ohlasů a zájmu z řad vojáků AČR bylo po skončení ukázky vidět, že je historie naší armády velice zajímá a připomenutí hrdinství a odvahy jejich předchůdců pomocí dobové ukázky padlo na úrodnou půdu
Tato akce opět ukázala, že spolupráce Armády ČR a klubů zabývajících se vojenskou historií může být prospěšná a přínosná pro obě strany. Důležitá a nezbytná je samozřejmě podpora od velitelských složek a té se nám od pplk. ing. Jozefa Michla dostalo dostatek. Za takových podmínek se těšíme na další spolupráci.

Jiří Kučera
Jednatel sekce Historické jednotky

A jak naše ukázka vypadala se můžete podívat ve fotogalerii.
Zkrácenou verzi článku uveřejnili ve čtrnáctidenníku Ministerstva obrany ČR – A-report – č.17.

FOTOGALERIE

20.9.2007|