Bojová ukázka Bratislava 2012

Název hlavního města Slovenské republiky pro mě od letošního roku nebude již znamenat jen bratislavský hrad a úžasný most přes Dunaj, ale také název velice povedené akce, kterou pro nás připravil klub Carpathia. V sobotu v den ukázky jsme se dostavili před Národní divadlo, kde se měla ukázka uskutečnit. Počtem účastníků se sice jevila jako menší, avšak o to lepší bylo zajištění. Hned po příchodu jsme, jako agitační úderka z dob dávno minulých, obdrželi sloupec dobových plakátů, jimiž jsme měli zalepit nedobové reálie Slovenského národního divadla. Nechci se přehnaně vytahovat, ale zřejmě se ve mně vzedmula umělecká vlna zděděná po předcích (ano je to pravda, můj otec obhospodařoval za svého mládí až tři nástěnky s kulturně-agitačním obsahem) a konečné naše lepičské úsilí dokázalo pokrýt slovenskou kulturní památku vrstvou plakátů ve více vrstvách. Kromě takto kvalitně provedené přípravy se podařilo organizátorům provést i jednoduchý generální nácvik, a tak úspěšné ukázce nestálo nic v cestě.

Celou ukázku zahájil příjezd historické tramvaje, kterou zastavují vojáci německé armády a vyhánějí civilisty. Zde si dovolím malou poznámku – to, že se organizátorům podařilo zastavit dopravu tramvajového spojení na jednom z hlavních tahů Bratislavou po celou dobu trvání ukázky, představuje pro našince, zvyklého na naprosté nepochopení ze strany českých úředníku, naprostý vrchol v možnostech pro organizaci ukázek ve městě. Boj samotný byl dynamický a přihlížející diváci včetně dvou generálů, kteří se na osvobození Bratislavy podíleli, byli velmi spokojeni. Bojiště bylo od samého začátku “oživováno” mrtvými a raněnými a můj celkový dojem z této ukázky byl naprosto skvělý.

Závěrem svého krátkého článku bych chtěl znovu poděkovat organizátorům za perfektní akci a zároveň jim i nám popřát, aby příští Bratislava byla stejně dobrá, jako ta letošní.

Michal Křišťál

FOTOGALERIE

15.7.2012|