AKCE “CIHELNA 2007” bude za 8 dní! Přečtěte si nejčerstvější informace!

Den Sil podpory a výcviku CIHELNA 2007 Králíky

10. JUBILEJNÍ AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU RADY PARDUBICKÉHO KRAJE

Pátek 17. 8. 2007

V době od 8.00 do 13.00 hodin proběhne spanilá jízda vojenské historické a bojové techniky s osádkami v dobových uniformách okolními městy a obcemi. Trasa: 8.00 Vojenské muzeum Králíky – Lichkov – Mladkov – Vlčkovice – Pastviny – 9.10 – 9.30 Žamberk – Lukavice – 9.45 – 10.05 Letohrad – Šedivec – 10.35 – 10.55 Jablonné nad Orlicí – Červenovodské sedlo – 11.55 – 12.15 Červená Voda – 12.35 – 13.00 Králíky.

14.00–17.00 Generální nácvik akce
14.00–14.05 seskok výsadkářů
14.05–15.15 nácvik ukázek historického boje
15.15–16.15 nácvik ukázek AČR (průlet letadel, bojová ukázka, ukázka roty aktivních záloh, druhý seskok výsadkářů, ukázka výcviku psů)
16.15–16.35 ukázka Celní správy ČR
16.35–16.55 ukázka zásahu IZS + záchranného praporu1
16.55–17.15 prezentace historických klubů US ARMY
18.00–22.00 Kulturní večer na Velkém náměstí v Králíkách

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky

Sobota 18. 8. 2007 – hlavní ukázkový den s bojovými ukázkami

ZAHÁJENÍ
08.00–09.15 ranní koncert Posádkové hudby Olomouc na náměstí v Králíkách
09.00–09.30 přivítání čestných hostů na radnici starostkou města Králíky
10.00–10.30 slavnostní zahájení akce – vztyčení vlaky, státní hymna, projevy, seskoky výsadkářů

PREZENTACE HISTORICKÝCH KLUBŮ
10.30–11.40 ukázka historického boje – téma „Ostravská operace jaro 1945“

PREZENTACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
11.40–12.40 průlety letadel, bojová ukázka, ukázka roty AZ, druhý seskok výsadkářů, ukázka výcviku psů

PREZENTACE KLUBU CELNÍKŮ ORLICKO
12.40–13.00 dynamická ukázka Celní správy ČR

PREZENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
13.00–13.20 dynamické ukázky IZS a záchranného praporu AČR

PREZENTACE HISTORICKÝCH KLUBŮ US ARMY
13.20–13.50 bojová ukázka „Na cestě do Říše – podzim 1944“

DEMONSTRAČNÍ JÍZDY
13.50–14.10 historická technika – moderní technika AČR

PREZENTACE HOSTŮ A VYSTAVOVATELŮ
14.10–14.30 ukázky prezentované techniky a exponátů

PREZENTACE TĚŽKÉ BOJOVÉ TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY
14.30–15.00 dynamická ukázka z historie ČSLA

OPAKOVÁNÍ PREZENTACE HISTORICKÝCH KLUBŮ
15.00–16.00 ukázka historického boje – téma „Ostravská operace jaro 1945“

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ AKCE
16.00–16.30 ukončení, nástup všech účastníků, vyhodnocení akce, poděkování účastníkům

DOCHÁZÍ K ZÁSADNÍ ZMĚNĚ PRO DIVÁKY – TRADIČNÍ PROSTOR BOJIŠTĚ BUDE HLEDIŠTĚM A NAOPAK. BOJIŠTĚ JE TEDY SITUOVÁNO VE SVAHU A DIVÁCI SE BUDOU DÍVAT NA UKÁZKY SE SLUNCEM PO PRAVÉ RUCE A V ZÁDECH.

JIŽ TRADIČNĚ BUDE MÍT PROGRAM DO ZNAČNÉ MÍRY PEVNÝ ŘÁD, BEZ VELKÝCH PAUZ A „HLUCHÝCH“ MÍST A TO DÍKY PESTRÉ NABÍDCE DYNAMICKÝCH UKÁZEK ZAJIŠŤOVANÝCH AČR. NÁVŠTĚVNÍCI SE NEMUSÍ OBÁVAT TOHO, ŽE BY NEMĚLI TŘEBA JEN 10 MINUT NA CO KOUKAT.

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky (zvláštní autobusová linka z Králík na dělostřeleckou tvrz Bouda)

Neděle 19. 8. 2007 – den muzeí a památníků v Králické pevnostní oblasti

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky (zvláštní autobusová linka z Králík na dělostřeleckou tvrz Bouda)

Další důležité informace:

V době konání akce budou v prostoru u předváděcí plochy zřízeny dva ukázkové dobové spojenecké tábory (sovětský a americko-britský), ve kterém návštěvníci uvidí historickou spojeneckou vojenskou techniku, ukázky součástí polního ležení a jeho zajištění.

„CIHELNA 2007“ je třídenní vzpomínkovou akcí s bohatým programem, určená všem příznivcům vojenské historie, zájemcům o tématiku obrany státu, ale i těm, kteří si chtějí připomenout 62. výročí konce II. světové války. Těm, kteří si chtějí v klidu vychutnat a prožít celou programovou nabídku doporučujeme účast na akci od pátku do neděle. V Králické pevnostní oblasti (KPO) je dostatečná kapacita ubytovacích a stravovacích možností (města Králíky, Červená Voda, Jablonné nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, Žamberk a okolní obce). Budete tak mít v pátek příležitost navštívit dělostřeleckou tvrz Bouda a vychutnat si v poklidu kompletní prohlídku tohoto v největším rozsahu zpřístupněného objektu čs. opevnění z let 1935–1938, uskutečnit prohlídku Vojenského muzea Králíky a večer se účastnit kulturního programu na náměstí v Králíkách. V sobotu pak máte možnost plně se věnovat bojovým ukázkám a bohatému programu na předváděcí ploše u Vojenského muzea Králíky, po jeho ukončení ještě stihnete návštěvu některého z pevnostních muzeí, která prodlouží provozní dobu (většinou do 19.00 hodin). Celou neděli pak můžete věnovat návštěvám a prohlídkám všech dalších pevnostních muzeí v KPO, která při příležitosti akce „CIHELNA 2007“ chystají celou řadu novinek a překvapení.

Znovu upozorňujeme, že bojové ukázky proběhnou pouze v sobotu 18. 8. 2007!

Aktuální informace o akci najdete na adrese: www.armyfort.com
Informace o Králické pevnostní oblasti (historie, pevnostní muzea, přírodní a turistické zajímavosti) a poskytovaných službách návštěvníkům (ubytování, stravování…) jsou umístěny na adrese: www.armyfort.com nebo stránkách města Králíky: www.kraliky.cz a jsou průběžně aktualizovány.
Své dotazy na program akce můžete zasílat také na adresu: muzeum@armyfort.com . Další dotazy na informace o ubytování, stravování, dopravě, službách… směřujte na Informační centrum Městského muzea Králíky: info@muzeumkraliky.cz Sedm dní před konáním akce je možné získat nejaktuálnější informace, nebo odpovědi na dotazy, na telefonním čísle 465 632 466 (TIC čs. opevnění ve Vojenském muzeu Králíky).
Na příjezdech do města Králíky budou v sobotu 18. 8. 2007 zřízena záchytná parkoviště. Až na předváděcí plochu nelze přijet automobilem, od parkovišť počítejte 5 až 20 minut pěší chůze – dle té které parkovací plochy.
Prostor ukázky bude zajišťován bezpečnostní službou, vstupenky je nutno mít stále při sobě.

V pátek jednotné vstupné 50,- Kč. Vstupné celodenní na sobotu: děti do 15 let 50,- Kč, dospělí 100,- Kč, rodinná vstupenka 220,- Kč /2 dospělí a max. 3 děti/ (platí pro program a ukázky na předváděcí ploše u pěchotního srubu K – S 14 „U Cihelny“, dále jako vstupné do Vojenského muzea Králíky a pěchotního srubu K – S 14).

Ve všech ostatních muzeích platí místní vstupné, nikoliv shora uvedené vstupenky (vstupné je různé dle lokalit, pohybuje se od 10 do 70,- Kč za dospělou osobu podle rozsahu prohlídky, nebo bývá dobrovolné).
V sobotu a neděli bude zvláštní autobusová linka přepravovat zájemce na prohlídku dělostřelecké tvrze Bouda (největší rozsah prohlídek pevnostního podzemí Z LET 1935–1938 v ČR), z Králík až ke vchodovému srubu tvrze.

Pro návštěvníky bude zajištěno občerstvení přímo na předváděcí ploše a ve městě Králíky, v menší míře i na dalších přístupných lokalitách.

Zájemcům bude k dispozici prodej literatury s vojenskou a pevnostní tématikou, dále pohledů, hraček, předmětů pro sběratele a deaktivovaných zbraní a jejich replik.

Mnoho informací z historie a zákulisí akce Bouda a Cihelna se můžete dočíst v tomto dokumentu: CIHELNA_2007_BALIK_INFORMACI.

VÍCERO NOVINEK ALE I „TRADIČNÍCH JISTOT“ NA CIHELNĚ 2007
(1.5.2007)

1 – DOCHÁZÍ K ZÁSADNÍ ZMĚNĚ PRO ÚČINKUJÍCÍ – TRADIČNÍ PROSTOR BOJIŠTĚ BUDE HLEDIŠTĚM A NAOPAK. BOJIŠTĚ SE TEDY BUDE NACHÁZET VE SVAHU A DIVÁCI SE BUDOU DÍVAT NA UKÁZKY SE SLUNCEM PO PRAVÉ RUCE A V ZÁDECH.

2 – NA STRANĚ OBRÁNCE SE PŘIPRAVUJÍ „DVĚ LINIE OBRANY“, KTERÉ MAJÍ NAZNAČIT ZNAČNOU HLOUBKU NĚMECKÝCH OBRANNÝCH POSTAVENÍ NA OSTRAVSKU V ROCE 1945. PRVNÍ LINII OBRANY VYTVOŘÍ DROBNĚJŠÍ POLNÍ OPEVNĚNÍ (KRÁTKÉ ZÁKOPY, KULOMETNÁ HNÍZDA…) A KULISY ZNÁZORŇUJÍCÍ CIVILNÍ STAVBY. JAKO HLAVNÍ LINIE OBRANY BUDE PŘIPRAVOVÁNA LINIE POLNÍCH POSTAVENÍ VYZTUŽENÁ DVĚMA ŘOPÍKY (LO VZ. 37)

3 – V TOMTO ROČNÍKU BUDOU V HISTORICKÝCH UKÁZKÁCH TAKÉ POUŽITY VE VELKÉ MÍŘE KULISY, KTERÉ DOKRESLÝ DOBOVÝ DĚJ

3 – PŘIPRAVUJÍ SE DOBOVÉ TÁBORY – SPOJENECKÝ (US A BRITOVÉ), SOVĚTSKÝ (OBA JSOU JIŽ ZAJIŠŤOVÁNY) A LEŽENÍ WH (POKUD SE NAJDE KLUB NEBO JEDNOTKA ZABÝVAJÍCÍ SE NĚMECKOU ARMÁDOU A ZAVLÁDNE TUTO ATRAKCI). TÁBORY BUDOU UMÍSTĚNY TAK, ABY SI JE DIVÁCI ZVENČÍ MOHLI DOBŘE PROHLÉDNOUT – VIZ LOŇSKÉ A PŘEDLOŇSKÉ LEŽENÍ US ARMÁDY…

4 – NEJVÍCE VYTÍŽENI V HISTORICKÝCH UKÁZKÁCH BUDOU HERCI V UNIFORMÁCH WH – 2x BUDOU ÚČINKOVAT V UKÁZCE OSTRAVSKÉ OPERACE, 1x V UKÁZCE ZE ZÁPADNÍ FRONTY PROTI US ARMY – NA CESTĚ DO ŘÍŠE…

5 – PRACUJE SE NA ÚČASTI ATRAKTIVNÍ A TÉMATU UKÁZEK ODPOVÍDAJÍCÍ HISTORICKÉ VOJENSKÉ TECHNIKY

6 – PROGRAM BUDE MÍT DO ZNAČNÉ MÍRY PEVNÝ ŘÁD, BEZ VELKÝCH PAUZ A „HLUCHÝCH“ MÍST A TO DÍKY PESTRÉ NABÍDCE DYNAMICKÝCH UKÁZEK ZAJIŠŤOVANÝCH AČR. NÁVŠTĚVNÍCI SE NEMUSÍ OBÁVAT TOHO, ŽE BY NEMĚLI TŘEBA JEN 10 MINUT NA CO KOUKAT.

7 – OPROTI PŘEDCHOZÍM ROČNÍKŮM CIHELNY BUDE VÍCE HISTORICKÝCH BOJOVÝCH UKÁZEK, KTERÉ JSOU VŽDY „TAHÁKEM“ AKCE :

Hlavní téma: – z východní fronty: „Ostravská operace – jaro 1945“ (dopolední ukázka a odpolední repríza) – Kluby vojenské historie, historické jednotky, technika a výzbroj – předvedou epizody z boje sovětských a československých vojáků o silně vybudované obranné postavení německých jednotek.

Ze západní fronty: „Na cestě do Říše – podzim 1944“ – Kluby vojenské historie, historické jednotky, technika a výzbroj – předvedou epizody z boje amerických úderných jednotek se zadním vojem ustupující německé armády v prostoru severovýchodní Francie.

Z doby předrevoluční: „Bratrství ve zbrani – léto 1979“ – Dobrovolní pracovníci Vojenského muzea Králíky a kluby vojenské historie – předvedou s těžkou bojovou technikou epizodu ze cvičení Varšavské smlouvy – tentokrát na téma obrana postavení raket PVO (cílem je představení více kusů těžké bojové techniky v akci).

8 – ZÁZEMÍ PRO DIVÁKY I ÚČINKUJÍCÍ BUDE MÍT TRADIČNÍ DOBROU ÚROVEŇ – NA PLOŠE SE BUDE NACHÁZET DOSTATEK SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ, OBČERSTVOVACÍCH A STRAVOVACÍCH KAPACIT.

9 – JAKO PODSTATNÉ DOPLNĚNÍ PROGRAMU AKCE CIHELNA 2007 BUDE BĚHEM TŘÍ DNŮ TRVÁNÍ AKCE (17.–19. 8.) ZPŘÍSTUPNĚNÍ VŠECH PEVNOSTNÍCH MUZEÍ A VOJENSKO-HISTORICKÝCH EXPOZIC NA KRÁLICKU…

10 – CELOU AKCI V PÁTEK 17. 8. ZAHÁJÍ TRADIČNÍ JÍZDA KOLONY HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH VOZIDEL PO OKOLNÍCH MĚSTECH A OBCÍCH…

11 – V PÁTEK SE USKUTEČNÍ 1. ROČNÍK STŘELECKÉ SOUTĚŽE VE STŘELBĚ Z HISTORICKÝCH ZBRANÍ

10.8.2007|